Prudnik24

Tylko jedno zabójstwo i żadnych gwałtów

Tylko jedno zabójstwo i żadnych gwałtów
20 kwietnia
15:02 2017

Podczas obrad marcowej sesji Rady Powiatu Prudnickiego radni powiatowi przyjęli sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego za 2016 rok.

W zestawieniu znalazł się szereg interesujacych informacji z zakresu kryminalno-drogowego i nie tylko, które mogą dawać obraz tego obsazru. Nienajgorzysz – nadmieńmy. Na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych prezes TBS, a jednocześnie rajca powiatowy Mirosław Czupkiewicz wyszczególnił te ifnormacje, czym będziemy się tu posiłkować

Wszczętych zostało 910 postępowań, w trakcie których stwierdzono 1114 przestępstw. Największa skuteczność dotyczyła ścigania sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, rozbojów i wymuszeń oraz narkotykowych.

Na terenie powiatu doszło do jednego zabójstwa, nie odnotowano natomiast zgwałceń. Uległa zmniejszeniu ilość kradzieży cudzego mienia i stwierdzono 116 takich przypadków (120 w 2015 r.). Wykrywalność 45,63% ( średnia w województwie 31,89%). Zmniejszyła się ilość rozbojów, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń. Stwierdzono 7 takich przypadków ze 100% wykryciem sprawców. Zatrzymano również 94 nietrzeźwych kierowców. Doszło do 20 wypadków drogowych, w których zginęło 9 osób. Odnotowano również 339 kolizji drogowych. Za wykroczenia w ruchu drogowym wystawiono 8800 mandatów karnych, w181 przypadkach skierowano wnioski do sądu karnego i zastosowano również 1026 pouczeń.

Analiza powyższych danych pokazuje, że powiat prudnicki już kolejny rok należy do najbezpieczniejszych na Opolszczyźnie.

(m)

Gazeta Prudnik24 – numer 192

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook