Prudnik24

PUP otrzyma dodatkowe pieniądze

PUP otrzyma dodatkowe pieniądze
05 maja
21:18 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku pozyskał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowe środki, które przeznaczy na różne formy wsparcia osób bezrobotnych. Aplikuje też o kolejne pieniądze.

Pieniądze, pochodzące z rezerwy Funduszu Pracy, będą wykorzystane na realizację czterech programów.

Pierwszy – „Kompetentny pracownik” – ma na celu aktywizację zawodową bezrobotnych poprzez likwidację widocznego na rynku pracy braku specjalistów dla m.in. przemysłu: spożywczego, maszynowego, motoryzacyjnego, IT oraz medycyny i opieki długoterminowej. Formy wsparcia:proponowane w ramach programu, to: prace interwencyjne, staże, refundacje doposażenia stanowiska pracy. Całkowita wartość projektu sięga 285,6 tys zł i będzie on realizowany od kwietnia 2017 r. do czerwca  2019 r.

Program specjalny „Pozytywna Zmiana” będzie skierowany do osób bezrobotnych objętych III profilem pomocy (tzw. osoby oddalone od rynku pracy). W ramach programu zostaną zaoferowane

następujące formy wsparcia: szkolenia zawodowe, roboty publiczne i staże. Całkowita wartość projektu to 430 tys. 115  zł (w tym 206 tys. zł jako dodatkowe środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra) i będzie on realizowany od kwietnia br. do końca roku.

Kolejny, to program regionalny, przeznaczony dla kobiet, w szczególności długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego,  długotrwale bezrobotnych,  powyżej 50 roku życia lub poniżej 30 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich. Proponowane formy wsparcia w ramach programu obejmują: prace interwencyjne, staże i refundacje doposażenia stanowiska pracy. Program, o wartości 440 tys. zł, jest realizowany od marca do końca grudnia br. na terenie wszystkich powiatów województwa opolskiego.

Ostatni z programów – „Praca wzbogaca” – ma zaktywizować bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i zarejestrowanych w PUP w Prudniku. Projekt, o wartości 42 tys.  zł, ma być realizowany od kwietnia do końca roku i zaoferuje on formy wsparcia w postaci prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.

Dodatkowo w kwietniu br.  PUP w Prudniku złożył kolejne dwa wnioski o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów dla osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie, oraz dla osób długotrwale bezrobotnych. Wartość obu programów to 280 tys. zł.

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook