Prudnik24

Targi pracy już po raz dziewiąty

Targi pracy już po raz dziewiąty
12 maja
12:17 2017

Tegoroczne prudnickie Transgraniczne Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości „Nauka – Praca – Kariera” odbyły się pod koniec kwietnia i zgromadziły liczne grono wystawców, w tym. m.in. szkoły zawodowe i uczelnie wyższe, instytucje  szkoleniowe, jak i pracodawców.

Tradycyjnie, wzorem lat poprzednich, impreza miała miejsce w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Również jej formuła nie uległa zmianie. Organizatorami wydarzenia byli: Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku i Powiat Prudnicki. Dyrektor PUP w Prudniku, Grażyna Klimko, witając uczestników targów przypomniała, że zawsze odbywają się one we współpracy z Komendą Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu (reprezentowaną przez dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Tomasza Górnego). Drugim partnerem przy organizacji imprezy jest  EURES-T Beskydy – transgraniczne partnerstwo pomiędzy Republiką Czeską, Polską i Słowacją, ukierunkowane na połączenie działań publicznych służb zatrudnienia i innych organizacji działających w obszarze rynku pracy i mobilności pracowniczej na terenie Beskidów i wsparcia dla pracowników przygranicznych.

– Jak co roku, mamy ponad 50 wystawców. Gościmy partnerskie urzędy pracy z Głubczyc, czeskiego Bruntala i ze Słowacji, agencje pośrednictwa pracy, jednostki szkoleniowe, a przede wszystkim  placówki oświatowe, w tym wyższe uczelnie, a także prudnickie szkoły. Są z nami również pracodawcy, którzy przyszli tutaj z ofertami pracy – m.in. producent mebli Steinpol, amerykańska firma Henniges, Spółdzielnia Pionier, czy Matex z Głogówka – powiedziała nam Grażyna Klimko.

Również wicestarosta prudnicki, Krzysztof Barwieniec podkreślał, iż kolejna edycja tych targów pokazuje, że są one potrzebne, ponieważ skupiają w jednym miejscu różne instytucje działające na rynku pracy, a także przedsiębiorców mających oferty dla bezrobotnych.

Jedną z wiodących na Ziemi Prudnickiej instytucji szkoleniowych jest prudnicki Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, który prowadzi kształcenie w 24 różnych zawodach. Jak mówi dyrektor cechu, Zbigniew Lachowicz, obecnie największym zainteresowaniem cieszą się profesje mechanika samochodowego, zawody związane z branżą budowlaną, a także fryzjerstwo.

Opolskie OHP podczas targów promowały m.in. swój projekt pod nazwą „Ginące zawody szansą na przyszłość!”. Jest on skierowany do osób w wieku 18-25 lat, w szczególności: ślusarzy, stolarzy, specjalistów robót wykończeniowych w budownictwie, dekarzy, kucharzy i krawców,  chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Zainteresowanym OHP oferują bezpłatne szkolenia zawodowe, zapewniając dodatkowo zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Gazeta Prudnik24 – numer 190

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook