Prudnik24

Historia Prudnika fotografią spisana

Historia Prudnika fotografią spisana
04 października
14:01 2017

Powstaje nowa książka z fascynującymi fotografiami przedwojennego Prudnika. Autorem publikacji jest znany dziennikarz Ryszard Kasza. Wydawcą będzie prudnickie starostwo.

– Książka ta w swojej zasadniczej treści ukazuje historię miasta i dawny jego wygląd, zamknięty w części sekundy i zapisany na kliszy fotograficznej w dużej części znany już historykom i pasjonatom historii – tłumaczy naszej gazecie autor publikacji. Ryszard Kasza podkreśla przy tym, że książką będzie inna, niż dotychczasowe tego typu wydawnictwa. – Kluczowy będzie tu rozmiar książki i mnogość zamieszczonych zdjęć, które często ukazują ten sam obiekt w różnych ujęciach i sporym przedziale czasowym – tłumaczy dziennikarz. – Neustadt, czyli przedwojenny Prudnik może się poszczycić tak bogatą ilością widokówek, że niejedno dzisiejsze polskie miasto mogłoby mu pozazdrościć. Wobec braku innych, dziś dostępnych środków przekazu, fotografia przeżywała swój najlepszy okres. Zdjęcia zamieszczone w książce to nie tylko typowe, masowo produkowane widokówki. Znajdziemy tu sporo fotografii dokumentujących codzienne życie mieszkańców miasta, ważne wydarzenia, ale także sporo reprodukcji dawnych dokumentów czy rysunków, mających istotne znaczenie w historii miasta.

W publikacji znajdziemy nie tylko powszechnie znane stare ujęcia ulic miasta, ale także te, które do tej pory były trudno dostępne, – jedynie w elektronicznej wersji w zagranicznych muzeach, archiwach cyfrowych czy instytutach zajmujących się historią.

– Ta książka to fotograficzna wycieczka po dawnym Prudniku i okolicach historycznie związanych z miastem. Warstwa tekstowa prezentuje historię miasta powszechnie znaną, ale także wybrane ciekawostki związane z jego mieszkańcami, dawnymi obyczajami i prawem w zamierzchłych czasach obowiązującym. Te mniej lub w ogóle nieznane epizody z historii miasta, niech będą dla Państwa niespodzianką – zachęca już teraz Ryszard Kasza.

Wydawcą jest starostwo powiatowe w ramach projektu Powiatu Prudnickiego „Historia łączy narody” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz ze środków budżetu Państwa „Przekraczamy granice” w ramach Euroregionu Pradziad. Książka ma 540 stron format A4 i zawiera ponad 2500 zdjęć.

– Książka jest w całości złożona przeze mnie. Czyli tak zwany skład i łamanie autorskie, każde zdjęcie podlegało obróbce. Praca zajęła mi półtora roku – podsumowuje Ryszard Kasza.

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 284

Reklamy

Reklamy

Facebook