Prudnik24

Wielu chętnych na emeryturę

Wielu chętnych na emeryturę
16 października
11:52 2017

Od 1 października weszły w życie zasady przywracające powszechny wiek emerytalny, obowiązujący przed styczniem 2013 r., tj. wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. We wrześniu wnioski o emeryturę złożyło aż 4570 mieszkańców województwa opolskiego, z czego 245 w prudnickim inspektoracie ZUS.

– We wrześniu doradców emerytalnych w inspektoracie ZUS w Prudniku odwiedziło prawie 900 klientów. Ponad 100 osób skorzystało na miejscu z wyliczenia swojej przyszłej emerytury w kalkulatorze emerytalnym – komentuje dla „Gazety Prudnik24” Sebastian Szczurek, Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Opolskiego. Jak podkreśla, zainteresowanie przejściem na emeryturę na nowych zasadach jest bardzo duże. – Tylko we wrześniu doradców emerytalnych w placówkach ZUS w regionie odwiedziło ponad 15 tys. klientów. Prawie 8 tys. osób skorzystało z kalkulatora emerytalnego w ZUS, który umożliwia szybkie wyliczenie emerytury w dniu przejścia na świadczenie oraz prognozowanie jej wysokości w chwili zakończenia aktywności zawodowej – dodaje nasz rozmówca.

Maciej Dobrzański

Nową emeryturę dostaniesz jeżeli:

 • urodziłeś się po 1948 r.,
 • osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny obowiązujący od 1 października 2017 r.,
 • przez pewien czas byłeś ubezpieczony – wystarczy udowodnić jakikolwiek okres ubezpieczenia, nieistotne jak długi i z jakiego tytułu: czy byłeś pracownikiem, przedsiębiorcą, zleceniodawcą,
 • abyśmy mogli wypłacać emeryturę powszechną, musisz rozwiązać stosunek pracy.

 Na jakich zasadach wypłacana jest nowa emerytura:

 • prawo do emerytury uzyskasz od dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłosiłeś wniosek,
 • jeżeli obniżony wiek emerytalny osiągnąłeś przed 1 października 2017 r., prawo do emerytury uzyskasz od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek, nie wcześniej jednak niż od 1 października 2017 r.
 • emeryturę wypłacamy co miesiąc, a termin wypłaty podamy w decyzji o przyznaniu świadczenia
 • emeryturę możesz otrzymać za pośrednictwem poczty lub innego doręczyciela albo na Twoje konto w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Jak ustalana jest wysokość emerytury:

 • podstawę obliczenia emerytury dzielimy przez średnie dalsze trwanie życia,
 • podstawa obliczenia emerytury to suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne na Twoim koncie w ZUS, środków zapisanych na subkoncie, zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 • średnie dalsze trwanie życia to wielkość, która określa przeciętny okres jaki upływa od ustalenia prawa do emerytury do śmierci ubezpieczonego (podawane w miesiącach wspólne dla kobiet i mężczyzn).

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook