Prudnik24

Wykonaj logo i zgarnij 2 tysiące

Wykonaj logo i zgarnij 2 tysiące
19 października
18:37 2017

Burmistrz Prudnika ogłasza konkurs na projekt graficzny logo Gminy Prudnik.

Celem głównym konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego logo Gminy Prudnik. Wybrane logo będzie przeznaczone w szczególności do celów: promocyjnych, identyfikacyjnych oraz reprezentacyjnych Gminy Prudnik.

Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich osób pełnoletnich. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej i ich pracowników oraz osób im podległych.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

  • dostarczenie pracy konkursowej w postaci projektu znaku graficznego logo zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu,
  • dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej i Oświadczenia uczestnika Konkursu zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu.

Prace konkursowe należy składać osobiście bądź przesłać kurierem lub pocztą na wskazany adres, z dopiskiem „Konkurs na projekt graficzny logo – Gmina Prudnik”.

Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 10 listopada 2017 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2 000,00 zł. 

PDF z regulaminem konkursu znajduje się na stronie http://prudnik.pl/5739/konkurs-na-projekt-graficzny-logo-gminy-prudnik.html

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook