Prudnik24

Plan podawania jodu, znamy szczegóły

Plan podawania jodu, znamy szczegóły
04 listopada
14:44 2017

Facebook obiegła informacja, że przedstawiciele gminy Prudnik rozdają i podają w szkołach uczniom tabletki niewiadomego pochodzenia. Do tej plotki postanowiła odnieść się gmina, która opublikowała w mediach społecznościowych następujący tekst.

„W związku z informacją na fb dotyczącą domniemanego podawania uczniom w szkołach przez pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku „jakichś tabletek” informujemy, iż NIKT z pracowników urzędu nie chodzi po szkołach i nie rozdaje „do ręki” dzieciom żadnych tabletek ani innych preparatów, a osoba, która podaje nieprawdziwe informacje, nie ma podstawowej wiedzy na temat realizacji zadań wykonywanych przez szkoły.

Na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny został opracowany „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na terenie Gminy Prudnik” (plan jest dostępny na stronie http://prudnik.pl/…/gminne-centrum-reagowania-i-porzadku-pu…od sierpnia b.r.), który został opracowany na podstawie przepisów prawnych i uzgodniony z właściwymi organami. Plan gminny ma zapewnić podjęcie skoordynowanych i skutecznych działań przez Burmistrza Prudnika w przypadku uruchomienia przez Wojewodę Opolskiego działań interwencyjnych polegających na dystrybucji tabletek jodowych dla ludności.

Dyrektorzy gminnych szkół powinni dla bezpieczeństwa dzieci jak i swojego oraz zespołów, które zostały powołane w szkołach w celu wydawania tabletek jodowych na wypadek zdarzenia radiacyjnego na naszym terenie (a w odległości do 200km mamy po stronie Czech i Słowacji aż 4 elektrownie jądrowe) mieć pewność ,że dzieci, którym należy podać preparat jodowy w żaden sposób nie będą miały negatywnych skutków po przyjęciu tabletek. W związku z tym prowadzone są spotkania z rodzicami (najbliższy wtorek w Zespole Szkół przy ul. Dąbrowskiego) celem wyjaśnienia powodów wydawania rodzicom druków zgody na podanie preparatów jodowych. Na spotkaniach również wyjaśniane są kwestie dotyczące planu.”

Pod poniższym linkiem znajduje się pdf ze szczegółowymi informacjami.

http://prudnik.pl/download/attachment/41177/plan-dystrybucji-preparatow-stabilnego-jodu.pdf

 

Gazeta Prudnik24 – numer 264

Reklamy 

ReklamyFacebook