Prudnik24

Nowy plan inwestycyjny dla ZWiK-u zatwierdzony

Nowy plan inwestycyjny dla ZWiK-u zatwierdzony
06 listopada
12:16 2017

Pod koniec października radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju oraz modernizacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych w gminie Prudnik. Przy okazji poruszono sprawę miejscowości, w których kanalizacji wciąż nie ma.

Dokument to w istocie wieloletni plan inwestycyjny dla spółki prowadzącej miejskie wodociągi. Jak wyjaśniał prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Paweł Kawecki, plan jest jednym z elementów wniosku taryfowego, który ustawa nakazuje spółce wodociągowej złożyć w terminie do 20 grudnia br.

Nakłady inwestycyjne w ZWiK-u mają w ciągu 5 lat sięgnąć kwoty 5 mln zł. Prezes gminnych wodociągów wyjaśniał jednocześnie, że najwięcej wydatków przewidziano na lata 2018-2019, a w późniejszym okresie tempo inwestycji spadnie, realizowany będzie „plan minimum”. Zapowiedział też, że być może po roku 2020 można będzie obniżyć opłaty za wodę i ścieki.

Decyzja rady nie była jednomyślna – dziesięciu radnych głosowało „za”, ale jednocześnie ośmiu wstrzymało się od głosu. Przy okazji procedowania uchwały poruszono sprawę miejscowości, w których kanalizacji wciąż nie ma. Radny Jan Roszkowski krytycznie odniósł się do kwestii, że w planach inwestycyjnych na lata 2019-2023 nie przewidziano budowy kanalizacji we wsiach Szybowice i Rudziczka. Zdaniem radnego finansowo odczują to mieszkańcy tych miejscowości, którzy będą musieli zainwestować w budowę szczelnych szamb, lub przydomowych oczyszczalni ścieków. W swojej wypowiedzi dla Radia Opole wyraził też przekonanie, że sporym problemem będzie wywóz nieczystości z szamb, sugerując, że sprawa dotyczy prawdopodobnie około tysiąca szamb, co miało by wiązać się z potrzebą wykonania miesięczne co najmniej tysiąca kursów do punktu zlewni prudnickiej oczyszczalni ścieków.

Być może mieszkańcy stolicy powiatu nie będą jednak narażeni na tak znaczne uciążliwości, związane z transportem ścieków z wymienionych wyżej wsi. Prawdopodobnie ZWiK będzie wykorzystywał do wywozu nieczystości tzw. mobilne stacje zlewcze. Przypomnijmy, że autorami tego innowacyjnego rozwiązania są pracownicy prudnickiego ZWiK oraz gliwickiej spółki ENKO S.A. Stacja to tzw. samochód asenizacyjny (służący do wywozu nieczystości ciekłych – red.) z elektronicznym pomiarem wywożonych nieczystości na miejscu u danego klienta. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania nie ma potrzeby dostarczenia pobieranych ścieków natychmiast do stacji zlewczej.

Do sprawy wodociągowych inwestycji oraz  transportu ścieków powrócimy.

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook