Prudnik24

Uwaga mikroprzedsiębiorcy

Uwaga mikroprzedsiębiorcy
19 listopada
12:06 2017

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Obejmuje on zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

„Obowiązek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mogą zetknąć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. Chcemy pomóc im dobrze przygotować się do tej zmiany. Dlatego w listopadzie, w całym kraju, uruchamiamy cykl szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzędów skarbowych i do skorzystania z wiedzy i pomocy pracowników KAS” – mówi wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

Bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT przeprowadzą eksperci urzędów skarbowych w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11).

Szczegółowe informacje, m.in. o godzinach i miejscach szkoleń, zostały opublikowane na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Opolu i urzędów skarbowych województwa opolskiego.

Gazeta Prudnik24 – numer 291

Reklamy

Reklamy

Facebook