Prudnik24

Niezbyt wysokie dochody podatkowe naszych gmin

Niezbyt wysokie dochody podatkowe naszych gmin
20 listopada
13:25 2017

Według publikowanych dorocznie przez Ministerstwo Finansów wskaźników gminnych dochodów podatkowych, gminy z powiatów prudnickiego i głubczyckiego plasują się na dość odległych pozycjach, nie tylko w skali kraju, ale także w województwie opolskim.

Na początku listopada resort finansów przedstawił wskaźniki dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (JST) – jak m.in. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i opłat, a także udziały we wpływach z podatków CIT i PIT – w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Stanowią one prognozę do obliczenia rocznych kwot tzw. części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na rok 2018. Jako podstawę wyliczenia ww. wskaźników przyjęto dane o dochodach podatkowych jednostek samorządowych za rok 2016 (wg stanu na 30 czerwca 2017 r.).

Średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju (tzw. wskaźnik gminny) oszacowano na 1668,68 zł. Najbliższy średniej krajowej jest wskaźnik wyrażający dochody podatkowe gminy Radzionków w woj. śląskim (1667,89 zł).

Pod względem dochodów podatkowych per capita (na jednego mieszkańca) najbogatszą polską gminą jest Kleszczów w woj. łódzkim, gdzie wskaźnik ten sięga 31 tys. 962,75 zł. Pierwsze miejsce w rankingu Kleszczów zawdzięcza lokalizacji na swoim terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, a także Elektrowni Bełchatów, największej w Polsce i Europie elektrowni opalanej węglem brunatnym. Najniższe natomiast w skali kraju wpływy z podatków notowano w podlaskiej gminie Przytuły, gdzie było to jedynie 390,29 zł na osobę.

Dla porównania, dochody podatkowe gmin z powiatu prudnickiego przedstawiają się następująco: Głogówek – 1423,59 zł; Prudnik – 1142,60 zł; Lubrza – 1096,56 zł; i Biała – 974,54 zł. Nieco lepiej, choć relatywnie również na niskim na poziomie, poniżej średniej krajowej, kształtują się wskaźniki gmin w powiatu głubczyckiego: Głubczyce – 1403,19 zł; Baborów – 1378,22 zł; Kietrz – 1201,88 zł; oraz Branice – 1157,35 zł.

Tym samym w obejmującym 2478 polskich gmin zestawieniu samorządy z terenu powiatów prudnickiego i głubczyckiego zajmują odległe pozycje. Głogówek znalazł się na miejscu 739., Głubczyce na 783., Baborów na pozycji 830., następny Kietrz już 1159., a jeszcze niżej: Branice – 1264. lokata, Prudnik – 1303., Lubrza – 1409., oraz Biała – miejsce 1728. Dla porównania gm. Radzionków, z dochodami na poziomie średniej krajowej, zajmuje pozycję 440.

Na 71 gmin Opolszczyzny w pierwszej trójce pod względem dochodów podatkowych znalazły się: Dobrzeń Wielki (3552,23 zł), Gogolin (2788,99 zł) i Skarbimierz (2722,07 zł), a stolica województwa zajmuje miejsce 5. (2245,47zł). Z kolei pozycje naszych gmin w zestawieniu wojewódzkim, to odpowiednio: Głogówek – miejsce 27., Głubczyce – 29., Baborów – pozycja 32., Kietrz – 47., Branice i Prudnik na miejscach 55. i 56., Lubrza na pozycji 60. i Biała – na miejscu 65. Najniższe w regionie wskaźniki wpływów z podatków miały gminy: Zębowice (758,45 zł na mieszkańca), oraz Radłów (701,69 zł).

Gazeta Prudnik24 – numer 290

Reklamy

Reklamy

Facebook