Prudnik24

Prudnik w rankingu samorządów o zrównoważonym rozwoju

Prudnik w rankingu samorządów o zrównoważonym rozwoju
08 grudnia
12:48 2017

Gmina Prudnik znalazła się w drugiej setce rankingu autorstwa ekspertów z Politechniki Warszawskiej, obejmującego Jednostki Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju, którego wyniki zaprezentowano na początku listopada w Sejmie.

Okazją do przedstawienia opracowania stała się konferencja „Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”, zorganizowana w Sejmie na początku listopada br.

Pomysłodawcą stworzonego ponad dekadę temu i publikowanego co rok Rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju jest prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW. Jego autorska metodyka badawcza pozwala wyjaśnić poziom rozwoju JST w trzech podstawowych obszarach: społecznym, gospodarczym oraz ochronie środowiska naturalnego. Stworzony przez prof. Sobczaka ranking ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców. Metodologia badania przez cały czas jest udoskonalana i modyfikowana przez zespół naukowców PW.

Według twórcy rankingu, prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka, na dynamiczny rozwój gmin wiejskich oraz obszarów miejsko-wiejskich znaczący wpływ ma położenie blisko centrum lub rozwinięta turystyka. To w dużym stopniu zasługa samorządów.

– Jeśli samorząd umie pozyskiwać inwestorów i kreować miejsca pracy, gmina może rozwijać się w sposób zrównoważony – uważa prof.Sobczak.

Ranking zrównoważonego rozwoju JST w najnowszej edycji uwzględnia 2478 samorządów, z podziałem na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, oraz wiejskie, a także miasta na prawach powiatów. Na 616 gmin miejsko-wiejskich Prudnik sklasyfikowano na 189. pozycji.

Kolejność gmin wyznaczono na podstawie analizy piętnastki wskaźników pochodzących z danych GUS, jak m.in.: wydatki na projekty inwestycyjne na każdego mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tyś mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tyś mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tyś mieszkańców, czy odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

W dokonanej analizie wskaźników autorzy badania potwierdzili wzrost liczby nowych miejsc pracy i spadek bezrobocia. Jednocześnie wskazali oni obszary, na które samorządy powinny zwrócić szczególną uwagę, przy czym podstawowym wyzwaniem dla gmin ma być zrównoważenie rozwoju poszczególnych jednostek.

Podczas odbywających się pod koniec listopada obrad Rady Miejskiej burmistrz Prudnika poinformował radnych o wynikach stworzonego przez warszawskich naukowców rankingu. Zaznaczył, że stawiają one nasze miasto w korzystniejszym świetle, niż raport autorstwa ekspertów z Polskiej Akademii Nauk, o którym głośno było kilka miesięcy temu. Przypomnijmy, że w tamtym opracowaniu pod lupą znalazło się 255 polskich miast średniej wielkości – liczących ponad 20 tys. mieszkańców, ale mniejszych od stolic poszczególnych województw. Autorzy  rankingu wytypowali grupę 122 miast, za których wspólny problem uznano zjawisko stopniowej utraty przez poszczególne ośrodki swoich funkcji społeczno-gospodarczych. W tym niechlubnym zestawieniu Prudnik zajął pierwsze miejsce w kraju.

Zdaniem Franciszka Fejdycha nie należy jednak w prosty sposób porównywać ze sobą wyników obydwu rankingów, ponieważ każdy z nich analizuje inną perspektywę czasową, a co za tym idzie – różne uwarunkowania ekonomiczne i gospodarcze. Przykładowo analiza autorstwa PAN obejmuje lata 2004-2014, kiedy w Prudniku zamknięte zostały dwa duże zakłady pracy – Frotex i Coroplast. Także metodologia obu rankingów jest odmienna. Ranking PAN uwzględnia takie wskaźniki, jak: zmiana zarejestrowanej liczby ludności, prognoza liczby ludności GUS do 2035 r., zmiana liczby bezrobotnych, zmiana liczby siedzib największych spółek, czy też zmiana liczby udzielonych noclegów.

Gazeta Prudnik24 – numer 291

Reklamy

Reklamy

Facebook