Prudnik24

Złóż wniosek o dotację

Złóż wniosek o dotację
03 stycznia
17:44 2018

Od 1 stycznia w gminie Prudnik rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania. Chodzi oczywiście o dbałość o bardziej ekologiczne metody ogrzewania. Jak informuje prudnicki magistrat, wnioski można składać do 31 marca. 

Wnioski o dotację mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi lub właścicielami, współwłaścicielami albo najemcami lokali mieszkalnych.

Wysokość dotacji w formie refundacji poniesionych kosztów wymiany źródła ciepła wynosi 2000 zł i dotyczy:

1) wymiany kotłów i pieców węglowych na kotły ze sterowanym procesem spalania i automatycznym dozowaniem paliwa stałego (ekogroszek, pellet, biomasę) nie wyposażone w dodatkowe palenisko,  posiadające świadectwo badań emisyjnych – „znak bezpieczeństwa ekologicznego”,

2) wymiany kotłów i pieców węglowych na ogrzewanie:

a) gazowe,

b) olejowe,

c) elektryczne,

d) z wykorzystaniem pompy ciepła.

3) podłączenia wnioskowanej nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymagań określonych w uchwale Rady Miejskiej w Prudniku Nr XL/636/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik oraz złożenie kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku w okresie od dnia 1 stycznia do 31 marca 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o dotację dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (w zakładce Ochrona środowiska – Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania) oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku w pok. nr 3 i 8 (parter). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  77/4066210 lub 77/4066212.

Wniosek można pobrać tutaj:

http://prudnik.pl/5867/dotacja-na-wymiane-zrodel-ogrzewania.html

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook