Prudnik24

Blisko 700 zgłoszeń

Blisko 700 zgłoszeń
08 stycznia
14:21 2018

O tym, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest interaktywnym narzędziem komunikacji pomiędzy społeczeństwem a Policją wie już większość mieszkańców naszego regionu. Świadczyć może o tym liczba zgłoszeń. W samym 2017 roku na terenie powiatu prudnickiego policja odnotowała ich blisko 700.

Są jednak tacy, do których ta informacja być może jeszcze nie dotarła. Dlatego przypominamy, że KMZB służy do zgłaszania nieakceptowanych społecznie zjawisk. Policjanci sprawdzają wskazane miejsca i reagują na łamanie prawa.

W 2017 roku zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy przekraczania dozwolonej prędkości – 174, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym – 171, nieprawidłowego parkowania – 120, czy złej organizacji ruchu – 65 zgłoszeń.

Policjanci, którzy na miejscu weryfikowali te zagrożenia, potwierdzili blisko 42% z nich.

Obsługa Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest intuicyjna. Wystarczy wejść na stronę internetową Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. Jako pierwszy pojawi się folder KMZB. Po kliknięciu otwiera się informacja o tym, co to jest KMZB i do czego służy. Znajduje się tam również odnośnik do mapy, jest także możliwość korzystania z narzędzia bez przechodzenia na inne strony. Należy uważnie przeczytać regulamin, zatwierdzić go i już można przekazywać policjantom informacje o niepokojących nas zjawiskach.

Aby usprawnić komunikację, zostało przygotowane specjalne ikony, które umożliwiają szybkie i sprawne precyzowanie zagrożeń i nanoszenie ich na mapę. Policja ma 2 dni na podjęcie zgłoszenia i 5 dni na jego weryfikację. Jeśli informacja potwierdzi się, policjanci nadają jej status „potwierdzone” i dążą do usunięcia konkretnego zagrożenia. Do działań w razie potrzeby, angażowane są także inne służby.

Pamiętajmy jednak, że KMZB nie jest to narzędzie powodujące natychmiastową interwencję Policji – do tego wciąż służy numer alarmowy 997 i 112.

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook