Prudnik24

Osiągnęli standaryzację

Osiągnęli standaryzację
19 stycznia
17:25 2018

Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku osiągnął już wymaganą przepisami standaryzację. Środki na ten cel pochodzą z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zabytkowy budynek znajdujący się na obrzeżach parku dostosowano do wymogów przeciwpożarowych. Przed wojną w obiekcie znajdowało się kasyno oficerskie.

Koszt utrzymania placówki to milion zł. rocznie. Podopiecznymi są osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo. Zajęcia odbywają się w formie treningów terapeutycznych, czy samoobsługi, aby przygotować daną osobę do życia w społeczeństwie. Niektóre z osób próbują podejmować też zatrudnienie na rynku pracy.

Gazeta Prudnik24 – numer 291

Reklamy

Reklamy

Facebook