Prudnik24

Włodarze: to usprawni oświatę

Włodarze: to usprawni oświatę
02 marca
18:39 2018

Konferencja prasowa burmistrza Prudnika i starostów poświęcona była zmianom w oświacie. Jak mówili samorządowcy, ostatnie ruchy służyć mają usprawnieniu jej funkcjonowania.

Przypomnijmy, że powiat prudnicki w zamian za oddanie gminie obiektu przy ul. Podgórnej otrzyma od niej obiekt schroniska w Wieszczynie, gdzie będzie tworzyć ośrodek dla leczenia alkoholików i – być może – osób uzależnionych od gier hazardowych. Z kolei gmina Prudnik do budynku na ulicy Podgórnej przeniesie w całości Szkołę Podstawową Nr. 1.

– Szkoła zostanie tam uruchomiona już od 1 września 2019 roku. Obiekt będzie gruntownie wyremontowany. Z kolei w obecnej siedzibie PSP nr 1 utworzymy przedszkole, a tam, gdzie jest obiekt przedszkolno-żłobkowy, w całości funkcjonować będzie żłobek. Biorąc pod uwagę fakt, że obok buduje się centrum sportowe z basenem, będziemy mieli na osiedlu piękny kompleks edukacyjno-sportowy – mówił do zgromadzonych dziennikarzy burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych.

Starostowie – Radosław Roszkowski i jego zastępca Janusz Siano podkreślali, że pomimo spadającej liczby uczniów w przyszłym roku powiat musiałby dopłacić do szkolnictwa średniego blisko dwa miliony złotych. Przekazanie gminie budynku na ulicy Podgórnej spowoduje oszczędności w wysokości około 300 tysięcy zł. rocznie, które mają być spożytkowane na polepszenie bazy edukacyjnej w nowej siedzibie CKZiU przy ul. Kościuszki.

– Chcemy tam stworzyć szkołę z nowoczesną bazą m.in. najnowszą siecią teleinformatyczną – mówił Janusz Siano. Zaznaczył, że w zmianach tych chodzi głównie o podwyższenie poziomu nauczania tak, aby móc dorównywać innym placówkom w regionie.

Przypomnijmy, że w wyniku powyższych decyzji, szkoły branżowe CKZiU przeniesione będą do obiektu przy ul. Prężyńskiej, a technika i szkoły policealne znajdować się będą przy ul. Kościuszki (nowej siedzibie CKZiU), z którymi współdzielić teren będą klasy mundurowe należące do II LO (to z kolei jest częścią Zespołu Szkół Rolniczych). Nad budynkiem przy ul. Kościuszki trwały zarząd mają mieć zarówno CKZiU, jak i ZSR. Radosław Roszkowski i Janusz Siano powtórzyli, że w wyniku zmian nikt nie powinien stracić zatrudnienia, a dyrektorzy obu placówek przedstawili ciekawe kierunki kształcenia, również nowe.

Maciej Dobrzański 

 

Kierunki kształcenia w CKZiU oraz ZSR

CKZiUklasy technikum: technik informatyk, technik mechanik, technik logistyk, technik teleinformatyk, technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej, technik usług fryzjerskich. W zakresie szkół branżowych I stopnia – mechanik monter maszyn urządzeń, krawiec, ślusarz, operator obrabiarek skrawających. Dla młodocianych pracowników: kucharz, elektryk, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, murarz. Nowe zawody: tapicer, kierowca-mechanik (klasy objęte patronatem zakładów). Zespół Szkół Rolniczych: technikum 4-letnie: technik agro-biznesu, technik architektury krajobrazu z elementami fotografii, technik ekonomista specjalność rachunkowość budżetowa, technik hodowca koni, technik hotelarstwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik obsługi turystycznej, technik rolnik, technik turystyki wiejskiej, technik technologii żywności oraz technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych. II LO: profil mundurowy: resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym, piłka nożna i koszykówka. Branżowa szkoła nr 2: rolnik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz, wędliniarz. Szkoły policealne: technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik rachunkowości, technik weterynarii.

Gazeta Prudnik24 – numer 290

Reklamy

Reklamy

Facebook