Prudnik24

Przemysłowa do remontu

Przemysłowa do remontu
26 marca
12:27 2018

Gmina Prudnik otrzyma dofinansowanie na remont ul. Przemysłowej. To efekt współpracy gminy z powiatem prudnickim.

Liderem projektu nazwanego „Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa” jest właśnie powiat. Poza gminą Prudnik partnerami jest także gmina Nysa.

Możliwość modernizacji ul. Przemysłowej to efekt zatwierdzenia przez Zarząd Wojewódtzwa Opolskiego listy ocenionych projektów w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa – Drogi lokalne RPO WO 2014-2020. W ramach remontu drogi wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

Złożony projekt w części dotyczącej Gminy Prudnik opiewał na całkowitą wartość 1 462 374,69 zł, a Gmina Prudnik ubiegała się o dofinansowanie projektu kwotą 877 424,81 zł stanowiącą 60-cio procentowy poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu.

Gazeta Prudnik24 – numer 291

Reklamy

Reklamy

Facebook