Prudnik24

Budżet obywatelski ze zmianami

Budżet obywatelski ze zmianami
29 marca
17:04 2018

Podzielenie miasta na swoiste dzielnice zakładają proponowane zmiany regulaminowe prudnickiego Budżetu Obywatelskiego. Burmistrz przedstawił je radzie podczas lutowej sesji Rady Miasta.

W zmianach chodzi głównie o to, aby mieszkańcy danej części Prudnika mieli możliwość realizacji swoich projektów. Te zaś podzielone mają być na: lokalne, instytucjonalne (np. oświatowe) oraz ogólnogminne. Burmistrz argumentował, że w ten sposób nie będzie dochodziło do sytuacji, w której wygrywają zadania, które powinny być realizowane bezpośrednio z budżetu gminy.

Według planów, obszar wspomnianej dzielnicy zostałby wytyczony dla około 5 tysięcy mieszkańców. Taki okręg miałby szansę na realizację własnego projektu, projekty instytucjonalne również mogłyby nadal być zgłaszane. Z kolei na zadania ogólnogminne można by było głosować w więcej niż jednej dzielnicy.

Jeśli chodzi o wsie, tu magistrat proponuje wprowadzenie podziału terytorialnego, a nie jak dotychczas uwzględniającego liczbę mieszkańców danej miejscowości. Dużą rolę miałyby odgrywać powiązania funkcjonalne wsi obejmujące np. szkoły, czy związane z komunikacją. Do sprawy powrócimy.

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 209

Reklamy

 

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook