Prudnik24

Elektrownia pod znakiem zapytania

Elektrownia pod znakiem zapytania
07 kwietnia
19:02 2018

Niektóre elementy planu budowy spalarni na terenie dawnej elektrociepłowni „Froteksu” są niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.

Przypomnijmy, że inwestycja planowana przez spółkę Elektrownia Prudnik Sp. z o.o. opiewa na około sto milionów zł. Po informacjach, że elektrownia, której paliwem ma być słoma, miałaby powstać na terenie pofroteksowskim, blisko centrum miasta, podniosły się protesty okolicznych mieszkańców, którzy obawiają się zanieczyszczenia. W związku z planami budowy, burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych zlecił przeprowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Inwestora wezwano z kolei do uzupełnienia informacji o planowanym przedsięwzięciu.

– Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi – poinformował podczas sesji Rady Miasta burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych. Wobec tego w przedstawionym stanie rzeczy plan miejscowy nie  przewiduje budowy nowych budynków, urządzeń i obiektów związanych z podstawową funkcją terenu wyższych niż 3,0 m nad poziom przyległego terenu. Nie do zaakceptowania jest między innymi wysokość kominów – pierwszego o wysokości 40 m. do odprowadzania spalin i drugiego wysokości 10 m. do odprowadzania pyłów ze stanowiska rozdrabniania paliwa. „Parametry tych emitorów przekraczają ustalenia planu miejscowego. Ponadto w planie miasta uciążliwość urządzeń i obiektów nie może wykraczać poza granice wyznaczonego terenu określonego tytułem prawnym właściciela. Lokalizacja emitera spalin E1 w odległości ok.20 m od granicy własności uniemożliwia spełnienie tego warunku planu miejscowego.” – czytamy w raporcie sporządzonym przez magistrat. Co ciekawe, sama funkcja inwestycji jest zgodna z planem, co jednak w tej sytuacji niczego nie zmienia.

Do sprawy powrócimy.

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook