Prudnik24

Certyfikat MON dla klasy wojskowej w II LO

Certyfikat MON dla klasy wojskowej w II LO
10 maja
09:17 2018

Prudnickie II LO w Zespole Szkół Rolniczych dołączyło do realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Dzięki temu w klasie wojskowej będzie realizowany opracowany przez resort obrony specjalny program nauczania, otrzyma ona także wsparcie finansowe i szkoleniowe.

W ubiegłym roku MON uruchomiło pilotażowy program dla szkół prowadzących tzw. klasy o kierunku wojskowym i mundurowym, którym objęto 58 placówek. Podczas inauguracji drugiej edycji programu, 24 kwietnia br., ogłoszono wykaz kolejnych 47 szkół, jakie dołączono do programu. W elitarnym gronie 105 placówek w całej Polsce, znalazło się również II LO im. Stefanii Sempołowskiej przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.

Projekt MON ma na celu zachęcenie i przygotowanie młodzieży do służby wojskowej, przyszłej pracy w służbach mundurowych, a także kształtowanie u młodych ludzi postaw proobronnych i patriotycznych. Jak mówił szef MON, Mariusz Błaszczak, „jest niezwykle ważne, aby młoda kadra Wojska Polskiego była wychowana w duchu patriotyzmu, w duchu kultywowania tradycji oręża polskiego”.

Co daje szkołom i uczniom tzw. klas mundurowych uczestnictwo w programie? Otrzymane certyfikaty umożliwiają szkołom realizację opracowanego przez MON jednolitego programu nauczania pod nazwą „Edukacja Wojskowa”, obejmującego 185 godzin lekcyjnych w formie kształcenia teoretycznego i praktycznego, w tym odbycie kilkudniowego obozu szkoleniowego na wojskowych poligonach. Specjalistyczne nauczanie ma być powiązane z wychowaniem patriotycznym, kultywowaniem tradycji i wartości związanych z mundurem wojskowym.

Ponadto szkoły otrzymają od ministerstwa wsparcie finansowe (w wysokości 100 tys. zł) na zakup sprzętu i wyposażenia, także umundurowania. Resort ma zapewnić też instruktorów wojskowych, którzy poprowadzą zajęcia, a także dostęp do wojskowych obiektów i sprzętu, dzięki czemu raz w miesiącu organizowane będą Wojskowe Dni Szkoleniowe.

Absolwenci klas wojskowych w certyfikowanych szkołach mają przejść kilkutygodniowe szkolenie wojskowe (skrócona służba przygotowawcza), lub odbyć krótkotrwałe ćwiczenia, zakończone przysięgą wojskową. Co ważne, będą w pierwszej kolejności brani pod uwagę, jeśli będą ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, czy Wojsk Obrony Terytorialnej. W trakcie rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe również otrzymają dodatkowe punkty podczas egzaminów.

– Cieszę się, że tym razem opolskie Kuratorium Oświaty dotrzymało obietnicy i klasa wojskowa – o największym stażu i tradycjach w województwie – została ujęta w nowej edycji realizowanego przez MON programu. Jest to zarazem chyba najlepszy dowód, że rozwijając kształcenie o profilu mundurowym w II LO, dajemy jasny sygnał, iż nie ma woli likwidacji tej, ani innych powiatowych placówek oświatowych – komentuje starosta prudnicki, Radosław Roszkowski.

Klasa o kierunku mundurowym działa w II LO w Prudniku od 2009 r. i była pierwszą o takim profilu w naszym województwie. Szkoła współpracuje z 10 Opolską Brygadą Logistyczną, Komendami Powiatowymi: Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, oraz prudnickim Aresztem Śledczym. Na początku kwietnia br., podczas IV Opolskiego Przeglądu Klas Mundurowych w Oleśnie, uczniowie z Prudnika zajęli III miejsce. Również w kwietniu reprezentantka II LO została najlepszą zawodniczką podczas rozegranych w Głogówku XLI Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze – 2018”.

Gazeta Prudnik24 – numer 190

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook