Prudnik24

Odznaczono strażaków

Odznaczono strażaków
16 maja
17:51 2018

Rzecznik prudnickiej straży pożarnej przesłał nam listę odznaczonych i awansowanych podczas obchodów Dnia Strażaka, które miały miejsce dziś w Komendzie Powiatowej PSP w Prudniku. Zobaczcie, którzy z naszych dzielnych strażaków zostali wyróżnieni.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Uchwałą Nr 30/5/2018 z dnia z dnia 17 kwietnia 2018 r. odznaczyło „ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OSP RP”:

1. Druha Michała Szkwarka syna Franciszka

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu Uchwałą Nr IV/1/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr 27/1/2018 z dnia 21 marca 2018 r. nadało: „SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
1. kpt. Robertowi Ćwirowi synowi Czesława,

„BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
1. ogn. Dawidowi Hedzie synowi Norberta,
2. mł. ogn. Tomaszowi Horwatowi synowi Józefa.

Uchwałą nr VI/4/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. Zarząd Główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Warszawie nadał
„ODZNAKĘ ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP”
1. Panu asp. sztab. w st. sp. Wojciechowi Dziudzikowi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rozkazem Personalnym Nr 249/kadr/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. nadał
Panu asp. Stanisławowi Mięczakowskiemu synowi Bogusława stopień MŁODSZEGO KAPITANA.
Uroczyste wręczenie aktu nominacyjnego miało miejsce 5 maja 2018 r. w Warszawie, podczas centralnych obchodów z okazji Dnia Strażaka

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rozkazem Personalnym Nr 244/kadr/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. nadał
Panu kpt. Robertowi Ćwirowi synowi Czesława stopień STARSZEGO KAPITANA

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Rozkazem Personalnym Nr 1/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. nadał stopień ASPIRANTA:
1. mł. asp. Tomaszowi Kołodziejczykowi – synowi Stanisława,
2. mł. asp. Jackowi Ulmanowi – synowi Józefa

Opolski Komendant Wojewódzki PSP, Rozkazem Personalnym Nr 21/2018/WK z dnia 27 kwietnia 2018 r. nadał:
stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA:
1. ogn. Tadeuszowi Kirnickiemu synowi Zbigniewa,

stopień OGNIOMISTRZA:
1. mł. ogn. Rafałowi Arendarskiemu synowi Zenona,
2. mł. ogn. Markowi Bochenkowi synowi Zygmunta,
3. mł. ogn. Damianowi Dera synowi Bogusława,
4. mł. ogn. Dawidowi Hedzie synowi Norberta,
5. mł. ogn. Damianowi Łotockiemu synowi Zdzisława,
6. mł. ogn. Sebastianowi Taladze synowi Tadeusza

stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
1. st. sekc. Tomaszowi Horwatowi synowi Józefa,
2. st. sekc. Marcinowi Misztoftowi synowi Henryka,
3. st. sekc. Krzysztofowi Piskorzowi synowi Władysława,
4. st. sekc. Arkadiuszowi Żegleniowi synowi Józefa.

stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO:
1. sekc. Tomaszowi Zającowi synowi Stanisława, za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych

1. nagrodą pieniężną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżniony został Pan st. ogn. Krzysztof Baracz syn Jana

2. Dyplomem Komendanta Głównego PSP
uhonorowany został Pan mł. kpt. Stanisław Mięczakowski syn Bogusława

3. nagrodą pieniężną Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wyróżniony został Pan ogn. Dawid Heda syn Norberta

Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomu miało miejsce 11 maja 2018 r. w Opolu podczas wojewódzkich obchodów z okazji Dnia Strażaka.

Pan Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki za wzorowe wykonywanie zadań służbowych postanowił uhonorować nagrodami rzeczowymi wyróżniających się strażaków Komendy Powiatowej PSP w Prudniku w osobach:
1. ogn. Mirosława Kowalskiego,
2. st. sekc. Łukasza Minorowicza,
3. st. sekc. Ewy Partycznej,
4. st. ogn. Zbigniewa Wąsowskiego,
5. sekc. Daniela Wizimirskiego,
6. st. sekc. Tomasza Zająca.
W tegorocznej edycji plebiscytu pn. „STRAŻAK OPOLSZCZYZNY 2018” orgaznizowanym przez redakcję Nowej Trybuny Opolskiej przy współudziale Marszałka Województwa Opolskiego, Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu
pierwsze miejsce w kategorii STRAŻAK OCHOTNIK POWIATU PRUDNICKIEGO zdobył druh Dawid Hudyma z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piorunkowicach.

Gazeta Prudnik24 – numer 291

Reklamy

Reklamy

Facebook