Prudnik24

Głubczyce: nowy sprzęt i karetki w szpitalu

Głubczyce: nowy sprzęt i karetki w szpitalu
20 października
15:44 2018

Przed budynkiem Szpitala Powiatowego
odbyło się poświęcenie dwóch nowych ambulansów
medycznych zakupionych przez SP ZOZ w Głubczycach.

Pojazdy są wyposażone w nowoczesne nosze oraz sprzęt do
ratowania życia. Wartość zakupionych ambulansów wraz z noszami
wynosi łącznie 660 tys. zł, zakup został zrealizowany ze
środków własnych SP ZOZ.

W uroczystości uczestniczyła dyrekcja i załoga SP ZOZ oraz
zaproszeni goście: ks. Proboszcz Michał Ślenczek, Pani v-ce Starosta
Powiatu Anita Juchno, radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniew
Ziółko i Piotr Soczyński, który od wielu lat aktywnie wspiera
głubczycki szpital.

W tym miesiącu oddział noworodkowy
naszego szpitala wzbogacił się również o nowoczesne
stanowisko do resuscytacji noworodka
z kardiomonitorem i nawilżaczem,
które przyczyni się do jeszcze lepszej opieki
nad małymi pacjentami. (foto>>) Sprzęt o
wartości blisko 100 tys. zł darowała szpitalowi
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Dwa miesiące wcześniej WOŚP podarowała
szpitalowi innowacyjny, w pełni cyfrowy
przewoźny aparat rentgenowski, który umożliwia
wykonanie zdjęć RTG przy łóżku pacjenta
– wartość tego sprzętu to 570 tys zł.

Za: „Głos Głubczyc”, październik 2018

Gazeta Prudnik24 – numer 284

Reklamy

Reklamy

Facebook