Prudnik24

Krzysztof Wiciak nowym komendantem

Krzysztof Wiciak nowym komendantem
09 listopada
21:12 2018

Od kilku dni Powiatowa Straż Pożarna w Prudniku ma nowego komendanta. Został nim st. kpt. mgr inż. Krzysztof Wiciak.

Mianowanie na to stanowisko miało miejsce podczas uroczystości na terenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Akt nominacyjny z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, w obecności komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, odebrał st. kpt. mgr inż. Krzysztof Wiciak, którego z dniem 7 listopada 2018 r. na stanowisko szefa prudnickich strażaków powołał opolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk.

Kim jest nowy komendant?

Komendant Wiciak pożarniczą służbę rozpoczął w 1998 r., jako kadet Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Po jej ukończeniu w roku 2000 skierowany został do Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach, w której zajmował kolejno stanowiska: starszego ratownika, pomocnika dyżurnego operacyjnego, dyżurnego operacyjnego oraz starszego inspektora.

Po blisko 8-letnim okresie pracy na terenie powiatu krapkowickiego, z dniem 1 maja 2008 r. przeniesiony został do Komendy Powiatowej PSP w Prudniku, w której objął stanowisko dyżurnego operacyjnego, a następnie kierownika sekcji ds. operacyjnych.
W 2010 roku ukończył studia niestacjonarne I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, zaś dwa lata później studia drugiego stopnia uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

W okresie od 1 lipca 2011 r. do 30 listopada 2017 r. zajmował stanowisko z-cy dowódcy, a następnie dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Głubczycach.Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe w roku 2013 ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Z dniem 1 grudnia 2017 r. powrócił do Komendy Powiatowej PSP w Prudniku na stanowisko dowódcy zmiany, by następnie pełnić obowiązki z-cy dowódcy JRG, oraz komendanta powiatowego.

Na przestrzeni 20-letniego okresu służby st. kpt. Krzysztof Wiciak dał się poznać jako doświadczony i profesjonalny funkcjonariusz, wyróżniający się swoimi umiejętnościami zawodowymi, rzetelnością oraz dokładnością w realizacji powierzonych zadań. Wykonywanie obowiązków służbowych na różnych stanowiskach pozwoliła mu zdobyć doświadczenie i praktyczną wiedzę pożarniczą, wykorzystywaną niejednokrotnie podczas dowodzenia skomplikowanymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Wielokrotnie podejmował trafne decyzje w trudnych sytuacjach, dzięki czemu udawało się zminimalizować wysokość strat oraz rozmiary zagrożenia, jak np. podczas powodzi w 2010 r. kiedy to jako dowódca szczebla taktycznego interweniował z siłami i środkami z powiatu prudnickiego na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, czy też w 2013 r. podczas dużego pożaru w Głubczyckich Zakładach Piwowarskich oraz w 2015 r. w trakcie akcji gaśniczej przy pożarze lasu – na terenie leśnictwa Opawice.

Podczas prowadzonych działań ratowniczych wyróżniał się stanowczością, zdecydowaniem i skutecznością podejmowanych decyzji, a także sumiennością w wykonywaniu otrzymanych rozkazów.

Jest ponadto pomysłodawcą i współautorem nowatorskich aplikacji komputerowych i rozwiązań systemowych wspomagających dowodzenie na stanowisku kierowania oraz ekspertem w opracowywaniu dokumentacji szkoleniowej dla strażaków OSP, będąc jednocześnie jako wykładowca osobą prowadzącą i uczestniczącą w organizacji tych szkoleń.

Od marca 2015 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy zaś od 2018 r. dowódcy kompanii gaśniczej wojewódzkiego odwodu operacyjnego. W trakcie tego okresu organizował i prowadził różnego rodzaju szkolenia i ćwiczenia dla wyznaczonych sił i środków WOO.

W uznaniu zasług za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych został odznaczony m. in.: Brązowym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

Opracowanie na podstawie KG PSP:
mł. bryg. Piotr Sobek
Oficer prasowy KP PSP w Prudniku

Gazeta Prudnik24 – numer 284

Reklamy

Reklamy

Facebook