Prudnik24

II LO i Areszt Śledczy w Prudniku będą współpracować

II LO i Areszt Śledczy w Prudniku będą współpracować
30 listopada
11:36 2018

II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Rolniczych zawarło 28 listopada 2018 r. umowę o współpracy z Aresztem Śledczym w Prudniku.

Porozumienie umożliwi uczniom kierunku „Resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym” oraz klas o profilu mundurowym odbywanie zajęć praktycznych w Areszcie Śledczym. Odczuwająca obecnie braki kadrowe Służba Więzienna może w przyszłości liczyć na absolwentów prudnickiego II LO.

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku jest w naszym województwie prekursorem nowości dydaktycznych. To w prudnickiej placówce powstały pierwsze klasy pedagogiczne i mundurowe. Nowopowstała klasa o kierunku „Resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym” jest powiązaniem tych dwóch dyscyplin.

W klasie tej realizowana jest innowacja z przedmiotu „Resocjalizacja z elementami bezpieczeństwa i psychologii”. Nauczanie obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. Przedstawione zostaną metody i formy twórczej resocjalizacji z osobami zagrożonymi lub wykluczonymi społecznie, zjawiska przestępczości, oraz organizacja systemu instytucji wychowania resocjalizacyjnego.

Program kształcenia przewiduje wycieczki dydaktyczne m.in. do placówek służb mundurowych, instytucji samorządowych oraz na szkół wyższych, ośrodka socjoterapeutycznego, a także placówek penitencjarnych.

– Porozumienie otwiera dodatkowe możliwości dla uczniów kształcących się w kierunku resocjalizacyjnym w obrębie klas mundurowych. Na pewno zajęcia będą ciekawsze, a horyzonty zostaną poszerzone o znajomość specyfiki pracy służb więziennych. Liczymy, że już od następnego roku szkolnego wpłynie to na zwiększone zainteresowanie kształceniem młodzieży w naszej szkole – podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych, Andrzej Chruściel.

– Służba więzienna od pewnego czasu boryka się z problemem braku kandydatów do pracy w służbach penitencjarnych. Mamy nadzieję, że to porozumienie umożliwi przedstawienie uczniom charakteru naszej pracy oraz tego, co może ona zaoferować. Dostrzegamy w nim dużą szanse na nabór do służby więziennej kandydatów z odpowiednimi predyspozycjami i świadomością, co czeka ich w tej służbie. Będzie to dwojaka współpraca: spotkania kadry penitencjarnej z młodzieżą w klasach szkolnych, ale będziemy zapraszać uczniów również do prudnickiego więzienia, które chcemy pokazać od wewnątrz – mówi dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Leszek Srębacz.

Za: powiatprudnicki.pl

Gazeta Prudnik24 – numer 290

Reklamy

Reklamy

Facebook