Prudnik24

Wojewoda: Szóstka zatrudniony zgodnie z przepisami

Wojewoda: Szóstka zatrudniony zgodnie z przepisami
17 stycznia
15:47 2019

W listopadzie Krzysztof Fejdych złożył zawiadomienie do wojewody, w którym twierdził, że burmistrz Grzegorz Zawiślak mógł złamać prawo zatrudniając na stanowisku wiceburmistrza Jarosława Szóstkę. Fejdych argumentował, że Szóstka może nie spełniać wymogu 6-letniego stażu pracy z możliwością skrócenia tego czasu „z uwagi na doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia działalności gospodarczej oraz umiejętności współpracy z instytucjami gospodarczymi i społecznymi”. Po analizie uzasadnienia burmistrza w.s. powołania następcy, wojewoda uznał, że w tym wypadku nie znaleziono podstaw do zastosowania wobec w.w zarządzenia środków nadzorczych.

Szanowni,

w związku z otrzymaną odpowiedzią od wojewody na wniosek o podjęcie czynności kontrolnych wobec zarządzenia burmistrza Prudnika nr 256/2018 powołującego na stanowisko wiceburmistrza pana Jarosława Szóstkę chciałbym wyjaśnić genezę powstania tego wniosku oraz odnieść się do stanowiska wojewody. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, osobie piastującej stanowisko wiceburmistrza stawiany jest wymóg wyższego wykształcenia oraz 6 letniego stażu pracy. Pan Jarosław Szóstka nie spełnia drugiego wymogu, mogąc pochwalić się nieco ponad 4 letnim stażem pracy. W swoim zarządzeniu burmistrz Grzegorz Zawiślak wskazuje, iż pomija konieczność posiadania wymaganego prawem stażu pracy ze względu na doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia działalności gospodarczej oraz szeroko rozumianą działalność polityczno-społeczną pana Jarosława. Pragnę wskazać, iż wspomniana działalność gospodarcza została otwarta przed wyborami – w kwietniu 2018 roku i trwała zaledwie parę miesięcy, zaś co do umiejętności współpracy z instytucjami społecznymi i gospodarczymi – jest to rzecz dyskusyjna.

Chcę podkreślić, iż jest niezbędne by burmistrz powołał na stanowisko wiceburmistrza osobę, której ufa. Uważam jednak, iż nie powinno przy tym ignorować się aktów prawa powszechnie obowiązującego, a stanowisko burmistrza w sposób szczególny obliguje osobę je piastującą do przestrzegania praworządności. Fotel wiceburmistrza nie powinien być traktowany jako polityczna synekura będąca nagrodą za sprawne przeprowadzenie kampanii. Obowiązki ciążące na zastępcy szefa gminy mają charakter merytoryczny i są związane z delegowanymi przez burmistrza zadaniami z zakresu wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych, zarządzania zespołem urzędników, potwierdzaniem przelewów idących czasem w setki tysięcy złotych oraz nadzorowaniem podległych gminie jednostek. Należy zastanowić się – odnosząc całą sytuację do prywatnego sektora – czy poważna firma z budżetem w wysokości ponad 100 mln złotych, z zatrudnieniem około setki pracowników i kilkoma spółkami-córkami nad którymi pełni nadzór powierzyłaby fotel wiceprezesa zarządu osobie, która nie ma poważniejszego doświadczenia w zarządzaniu? Lub inaczej – czy każdy z państwa z chęcią wsiadłby do autobusu w drogę po krętych górskich ścieżkach z kierowcą, który jeszcze tego samego dnia odebrał prawo jazdy na autobus?

Wojewoda w dość zaskakującej odpowiedzi nie dopatrzył się złamania przepisów rozporządzenia, pozostaje mi z pokorą przyjąć jego decyzję, choć nie rozwiewa ona moich obaw związanych z błędami wynikającymi z braku wiedzy i doświadczenia. Błędami, które już zaczynają się pojawiać i mogą niepokoić: dość lekko zapowiedziana podwyżka opłat za śmieci na poziomie 60%, dzielenie społeczeństwa tendencyjną ankietą w sprawie kanalizacji wiosek (wynikająca w mojej ocenie z braku woli realizacji tej inwestycji), wydanie 100 tys. PLN na audyt w urzędzie kosztem bezpieczeństwa dzieci i budowy parkingu przy jednym z przedszkoli czy nieprzemyślane zmiany w strefie płatnego parkowania z jednej strony łamiące obietnice wyborcze (7 minut to nie obiecane 15), a z drugiej w konsekwencji prowadzące do podwyższenia kosztów jej utrzymania w kolejnych latach (m.in. ze względu na formę bezprzetargową formę zakupu nowych parkomatów). Niemniej, tak jak każdy z Państwa chcę dla naszej małej ojczyzny jak najlepiej i będę z życzliwym zainteresowaniem przyglądać się działaniom nowych władz, życząc Gminie jak najlepszych rządów.

Krzysztof Fejdych

Mieszkaniec Gminy Prudnik

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook