Prudnik24

Nowy kierunek w pomocy społecznej

Nowy kierunek w pomocy społecznej
18 stycznia
16:59 2019

W gminie Biała wdrażany jest stopniowo program „Niezależne życie”, polegający na tworzeniu mieszkań wspomaganych. Nieoficjalnie wiadomo, że odbył się już wybór lokalu, była także konferencja w tej sprawie – w Urzędzie Miejskim, 17 grudnia, od 10:00. Poprowadziło ją dwoje specjalistów: gerontolog Grażyna Busseoraz Marta Zatorska z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Województwo łódzkie jest liderem projektu (opolskie jego partnerem). To w zasadzie pilotaż – idea jest taka, aby najpierw przetestować pewne rozwiązania nim staną się standardami i będą procedowane w drodze ustawy. Przecieranie szlaków odbywa się w pięciu gminach w kraju – trzy w województwie opolskim i dwie w łódzkim. Jedno z mieszkań powstanie w gminie Biała, pozostałe – w gminach: Paczków i Brzeg.Jednostką odpowiedzialną za koordynację na terenie Opolszczyzny jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu (koordynatorzy z jego ramienia: Adam Kijak, Aleksandra Walas).

Nie od razu DPS

Jak mówiła w wywiadzie dla „Panoramy Bialskiej” Maria Klimowicz (kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej) – w mieszkaniu będą zakwaterowane jednocześnie dwie osoby.

Tego rodzaju działania opierają się na dążeniu do deinstytucjonalizacji usług w zakresie pomocy społecznej – osoba, która w jakimś zakresie jest niesamodzielna, ma otrzymać wsparcie poza specjalistycznym, całodobowym ośrodkiem. Chodzi o zatrzymanie lub możliwie jak największe spowolnienie procesu niedołężnienia danej osoby (jej trafienie do Domu Pomocy Społecznej ma zostać opóźnione lub udaremnione). Niezależne życie to możliwość samodzielnego podejmowania decyzji – ten aspekt (indywidualizacja) podkreślony został na konferencji. Istotną rolę odgrywa w tym procesie środowisko lokalne – stąd nacisk na jego angażowanie.

Program nastawiony jest na pomoc osobom z chorobami neurologicznymi, takimi jak alzheimer czy parkinson.Wiek nie jest tu najistotniejszy, jednak należy się spodziewać, że w praktyce będą to osoby starsze. Tematy na czasie – starzejące się społeczeństwo, potrzeba pomocy w zagospodarowaniu seniorom czasu i/lub zapewnieniu im wsparcia medyczno-socjalnego. W tym przypadku chodzi o drugą opcję. Gerontolog Grażyna Bussezarysowała tło społeczno-demograficzne tworzenia mieszkań wspomaganych.

Pojawi się konieczność stworzenia stanowisk pracy na okoliczność tego rodzaju projektu. Pracownik socjalny, animator-terapeuta, opiekun-asystent. O ile w przypadku pierwszej z wymienionych funkcji – na rynku istnieją osoby o takich kwalifikacjach, o tyle w pozostałych: szlaki trzeba dopiero przetrzeć. Gdzie predyspozycjespotykają się z kwalifikacjami, powstają komptetncje – można było usłyszeć podczas konferencji (jak nietrudno się domyślić – w przypadku wyboru osób na te stanowiska dużą rolę będą odgrywały predyspozycje osobowe: elastyczność w obliczu wyzwań; wsparcie ma być spersonalizowane). Dla kadry przewidziano 160 godzin szkoleń.

Remont mieszkania wspomaganego kosztować będzie – szacunkowo – 70 tys. zł, wysposażenie: 110 tys. zł, szkolenie kadry z terenu gminy – 40 tys. zł, poradnictwo specjalistyczne – 345 tys. zł (w skali roku), zakup materiałów na zajęcia – 70 tys. zł (również za rok).

Wiele etapów

Goście z Łodzi (jako liderzy projektu) dzielili się teorią i wstępnymi doświadczeniami. Nie brakowało jednak zagadnień teoretycznych (popartych bibliografią) – na czym polega realizacja: krok po kroku. Składanie projektu, wyłonienie partnera (stowarzyszenia, fundacje), podpisanie listu intencyjnego, rozeznanie, które mieszkanie, gdzie i za ile – lokum musi spełniać wymogi (skoro ma służyć osobie niepełnosprawnej – nie wchodzi w grę np. wysokie piętro; dostępność architektoniczna, usuwanie barier komunikacyjnych odgrywają tu dużą rolę). Mieszkanie powinno zachować trwałość na przynajmniej trzy lata, jednak o to zadbać mają eksperci (w ich gestii jest niwelacja ryzyka).

Pełna nazwa projektu to „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”. Projekt realizowany jest – jak zostało wspomniane – w formule partnerskiej.

Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi: 10.171.999,20 zł, natomiast kwota dofinansowania dla Województwa Opolskiego /Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu: 3.271.910,40 zł. Termin realizacji Projektu: od 03.04.2018 r. do 31.03.2022 r.

Bartosz Sadliński

Gazeta Prudnik24 – numer 217

Reklamy

 

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook