Prudnik24

Oświata powiatowa. Co z budynkiem przy Podgórnej?

Oświata powiatowa. Co z budynkiem przy Podgórnej?
17 lutego
11:10 2019

Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu powrócił temat przekształceń organizacyjnych w systemie powiatowej oświaty. Przegłosowano uchwały intencyjne o zmianie siedzib trzech placówek

Radni podjęli trzy uchwały, dotyczące przekształcenia – poprzez zmianę siedziby – prowadzonych przez powiat szkół ponadgimnazjalnych, które do tej pory mieściły się przy ul. Podgórnej 5. Dwie z nich – II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Technikum nr 1 – zostały przeniesione na ul. Kościuszki 55 (w budynku tym mieści się już II Liceum Ogólnokształcące), a trzecia – Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 – zmieniła siedzibę na ul. Prężyńską, gdzie mieści się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Uchwały zostały przyjęte nie jednomyślnie. Przeciwni im byli radni reprezentujący opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości, a także radna Mniejszości Niemieckiej, Judyta Waloha (w przypadku dwóch z nich), która jest nauczycielem w jednej z prowadzonych przez powiat szkół.

Jak wyjaśnił w mediach społecznościowych radny Mirosław Czupkiewicz, zmiana adresu szkół nie oznacza ich likwidacji. Same uchwały mają charakter intencyjny, tzn. że wszczęta zostanie przewidziana przez prawo oświatowe procedura. M.in. ponownie wymagana będzie zgoda ze strony opolskiego Kuratora Oświaty (w zeszłym roku nie wyraził on zgody na proponowane zmiany, władze powiatu odwoływały się od tej decyzji w Ministerstwie Edukacji Narodowej).

Odpowiedzialny za sprawy oświatowe wicestarosta Janusz Siano zapewniał jednocześnie radnych, że zaproponowane zmiany będą konsultowane z dyrekcją szkół i nauczycielami, oraz uczniami, a ponadto kontynuowana ma być gruntowna modernizacja budynków przy ul. Prężyńskiej i Kościuszki 55, gdzie władze powiatowe chcą utworzyć nowoczesne centrum edukacyjne.

Zmiany w systemie oświaty w powiecie są zdaniem jego włodarzy konieczne, bo jak przekonywano jeszcze w połowie poprzedniego roku, na utrzymanie wszystkich obecnie funkcjonujących budynków szkół powiat nie może sobie pozwolić finansowo. Już teraz otrzymywana subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na wypłaty dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkół, a łączne wydatki na oświatę kosztują powiat, według wyliczeń starostwa, ponad 2 mln 300 tys. zł. Budynek przy ul. Podgórnej 5 jest w najgorszym stanie technicznym, wymagającym pilnych remontów. Przy tym nie jest niezbędny, bo obecnie liczba uczniów powiatowych szkół jest znacznie niższa, niż przed laty. Nieruchomością tą zainteresowana była natomiast gmina, która mogłaby tam przenieść szkołę podstawową nr 1, mieszczącą się nieopodal na Jesionowym Wzgórzu. Placówka ta ma obecnie problem z brakiem miejsca.

Jarosław Wojdyło

Gazeta Prudnik24 – numer 293

Reklamy

Reklamy

Facebook