Prudnik24

Agnieszka Ścigaj w Prudniku

Agnieszka Ścigaj w Prudniku
25 marca
19:16 2019

21 marca do gminy Prudnik przyjechała poseł Kukiz’15 Agnieszka Ścigaj. Wizyta miała związek ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których poseł Ścigaj będzie startować
z pierwszego miejsca z list Kukiz’15.

Wraz Agnieszką Ścigaj do Prudnika przyjechał także Paweł Grabowski, opolski parlamentarzysta Kukiz’15. Na początku delegacja posłów odwiedziła burmistrza Grzegorza Zawiślaka, rozmawiając
o sprawach związanych z samorządem. Następnie parlamentarzyści uczestniczyli w zbiórce podpisów poparcia pod listami do parlamentu europejskiego.

Odwiedziny w obiektach związanych z opieką społeczną

Agnieszka Ścigaj przed udanym startem w wyborach parlamentarnych w 2015 r. zajmowała się polityką społeczną, dlatego chciała odwiedzić gminne placówki pomocowe. Poseł odwiedziła Klub Senior+ oraz Środowiskowy Dzień Samopomocy. Obie wizyty obfitowały w rozmowy o potrzebach wsparcia i konieczności tworzenia miejsc opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz wymianę inspiracji odnośnie dobrych rozwiązań w tym zakresie, jakie można implementować w mniejszych miastach, takich jak Prudnik.

Otwarte spotkanie z mieszkańcami miasta

O godzinie 17 w Prudnickim Ośrodku Kultury odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami miasta. Poseł Paweł Grabowski na początek zaprezentował kandydatkę Kukiz’15 do europarlamentu z Prudnika – Katarzynę Licznar, radną Rady Miejskiej.

Następnie Agnieszka Ścigaj mówiła o powodach startu do Parlamentu Europejskiego, wyjaśniała też jakimi dziedzinami chciałby się zająć.

– Jednym z moich priorytetów będzie zadbanie, aby na sprawy społeczne i pieniędzy na nie przeznaczanych było więcej. Szczególnie na infrastrukturę. Do tej pory organizacje pozarządowe, samorządy miały pieniądze na tzw. miękkie działania w obszarze pomocy społecznej czy polityki społecznej. Aby móc realizować terapie, wsparcie potrzeba dobrych obiektów, dobrze wyposażonych i o to warto walczyć w Unii Europejskiej, a nie stawiać na ideologię.

Paweł Grabowski mówił z kolei o absurdach Unii Europejskiej związanych z nadmierną legislacją oraz zawiłościach w polskim prawodawstwie.

Na zakończenie Grzegorz Zawiślak podziękował gościom za wizytę w Prudniku i zaprosił na kolejne odwiedziny.

Agnieszka Ścigaj

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, magister socjologii. Zawodowo zajmowała się polityką społeczną. Współtworzyła m.in.: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, spółdzielnię socjalną „Opoka”. Pracowała przy projektach społecznych prowadzonych przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, instytucje samorządowe, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Szczególny nacisk kładła na aktywizację osób niepełnosprawnych. Za swoje zasługi została w 2015 r. odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydowała do Sejmu w okręgu krakowskim z pierwszego miejsca na liście komitetu Kukiz’15 i zdobyła mandat otrzymując 17 630 głosów.

Gazeta Prudnik24 – numer 188

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook