Prudnik24

Rafał Magosz odwołany z funkcji dyrektora GCK

Rafał Magosz odwołany z funkcji dyrektora GCK
05 czerwca
16:16 2019

Nasza gazeta została poinformowana przez dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej Rafała Magosza, że decyzją burmistrza Edwarda Plicki został odwołany z funkcji. Przeciwko tej decyzji protestuje m.in. Stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta.

Kilka dni temu Stowarzyszenie wystosowało pismo do naszej redakcji, w którym stwierdzało, że w przypadku nie wycofania się przez burmistrza z tych planów, rezygnuje z udziału w tegorocznej Paradzie Orkiestr Dętych. Członkowie organizacji faktycznie zbojkotowali odbywającą się 19 maja imprezę. „Orkiestra działa ponad 28 lat na terenie Naszej Gminy, a od 2006 roku działa jako Stowarzyszenie. Współpraca z GCK, a w szczególności z Panem Rafałem Magoszem układała się bardzo dobrze z ogromną korzyścią dla wizerunku i promocji naszej gminy w kraju i za granicą. (…) nie odnajdujemy najmniejszego powodu do jego odwołania, a wręcz uważamy, że jest on niedoceniany za zaangażowanie i pracę na rzecz gminy Biała, o czym świadczą chociażby ostatnie nagrody, jakie otrzymało GCK za realizację najlepszych projektów w ramach działań Euroregionu Pradziad.” – czytamy w piśmie, sporządzonym przez członków stowarzyszenia.

Zdziwienie odwołaniem dyrektora przedstawił na łamach pisma, które dotarło do naszej redakcji, także dyrektor domu kultury w Jeseniku Frantisek Surmik. Instytucja ta jest partnerem GCK.

W związku ze sprawą na adres bialskiego magistratu wysłaliśmy maila z pytaniem o powody zwolnienia Rafała Magosza z funkcji. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Poniżej list autorstwa dyrektora.

(m)

Drodzy Państwo,

Z dniem 31.07.2019 decyzją Burmistrza Białej zostałem odwołany ze stanowiska Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej. Oficjalnym powodem, który podał Burmistrz jest jego opinia zgodnie z którą Dyrektor domu kultury powinien być zatrudniony na czas określony. Moja umowa zawarta została na czas nieokreślony jeszcze przed wprowadzeniem nowych zasad zatrudniania dyrektorów instytucji kultury i nie została zmieniona, ponieważ przepis dopuszcza taką możliwość. Powód ten jest tylko wykorzystaniem pewnej furtki do pozbycia się mojej osoby w białych rękawiczkach.

Prawdziwym powodem jaki podał mi w rozmowie Burmistrz to przynależność do organizacji, która w trakcie jego pierwszej kadencji była aktywną opozycją, oraz to, że w sprawach społecznych, ważnych dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Biała zawsze stawałem po stronie stowarzyszeń. Co nie zawsze oznacza podporządkowanie koncepcjom działania Gminy w rozumieniu Burmistrza. Chciałbym zaznaczyć, że jednym z zadań określonych statutem GCK, jakie należą do dyrektora tej instytucji jest wsparcie i pomoc w działaniu organizacjom pozarządowym. Pokazuje to jaka polityka jest i w dalszym ciągu będzie realizowana w Naszej Gminie w najbliższym czasie.

Szanowni Państwo, uważam że zostawiam GCK w bardzo dobrej sytuacji ekonomicznej, w trakcie realizacji trzech dużych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Jeden z nich jest na etapie oczekiwania na płatność po prawidłowym rozliczeniu, dwa kolejne są w trakcie realizacji. Na koncie GCK zostawiam 300.000zł. Środki te zabezpieczają realizację imprez w roku 2019. Zostawiam też przygotowany program wszystkich imprez na rok 2019. W Centrum Kultury pracuje bardzo dobry zespół. Dzięki tym osobom GCK bardzo dobrze działa, a mieszkańcy naszej gminy mają możliwość osobistego rozwoju we wszystkich dziedzinach sztuki.

Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za współpracę wszystkim pracownikom, z którymi było mi dane prowadzić liczne projekty i przedsięwzięcia w ciągu tych ostatnich 13 lat.

Dziękuję również za dobrą współpracę wszystkim osobom reprezentującym w tym czasie organizacje społeczne, zrzeszone i nie zrzeszone.

Życzę, aby wszystkie organizacje pozarządowe znalazły się w nowej rzeczywistości kreowanej przez Burmistrza bardzo niechętnego wszystkim oddolnym, społecznym inicjatywom. Mam nadzieję, że nie będzie dalej kontynuowana likwidacja organizacji typu Odnowy Wsi, które są dla całej społeczności gminy ważnym elementem.

Jak widać Burmistrz Białej nie ocenia swoich pracowników z punktu widzenia osiągnięć i rezultatów, a jedynie przez pryzmat swoich interesów politycznych.

Życzę wszystkim zaangażowanym w tworzenie bialskiej kultury wytrwałości i dużo energii do tego, aby przeczekać ten niekorzystny dla Was czas.

Z pozdrowieniami

Rafał Magosz

Gazeta Prudnik24 – numer 284

Reklamy

Reklamy

Facebook