Prudnik24

Ruszył budżet obywatelski

Ruszył budżet obywatelski
02 sierpnia
12:44 2019

Burmistrz Prudnika informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Prudnik na temat części wydatków budżetowych – zwanych „budżetem obywatelskim” – w ramach budżetu gminy Prudnik na 2020 rok.

Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 25 mieszkańców Gminy Prudnik.

Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu udostępniany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kościuszki 3.

Zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć:
1) wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa;
2) zadań polegających na organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, edukacyjnym, ekologicznym w ramach kwoty określonej w §3 ust. 2 pkt 4 –z zastrzeżeniem, że kwota przeznaczona na organizację jednego wydarzenia nie może przekroczyć 10 000 zł;
2) nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik,
3) roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje, tj. roku 2020.


Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od 24 lipca 2019 do 23 sierpnia 2019 r.
Głosowanie na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie od 11.09.2019 do 16.09.2019 r.

Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój 102, listownie na adres Urząd Miejski
w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3 lub drogą elektroniczną na adres budzetobywatelski@prudnik.pl.

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań oraz harmonogram prac w toku konsultacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI  2020. Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerami 77 4066205 i 77 4066207 oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokojach nr 120 i nr 114.

Wnioski pod linkiem:
https://prudnik.pl/6762/budzet-obywatelski-2020-ogloszenie-o-konsultacjach.html?fbclid=IwAR33GmdD14tirnYUlggeRizVqHRyE9oPdOgVaWS32z9qBaVjy10I3ZZf0jA

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook