Prudnik24

Odnowili obiekty sakralne, które zniszczyli komuniści

Odnowili obiekty sakralne, które zniszczyli komuniści
31 sierpnia
10:48 2019

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką w Zatorze (Republika Czeska) przy wsparciu Powiatu Prudnickiego, zrealizował projekt „Sakralne dziedzictwo pogranicza”.

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków Budżetu Państwa „Przekraczamy granice”.

W ramach projektu przeprowadzono prace związane z odtworzeniem istniejącej niegdyś Drogi Krzyżowej przy Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie. Stacje drogi krzyżowej zostały po wojnie doszczętnie zniszczone. Prawdopodobnie zostały wysadzone przez władze komunistyczne, które w ramach walki z Kościołem Katolickim podejmowały próby likwidacji tego wyjątkowego dla Ziemi Prudnickiej miejsca kultu religijnego i przerobienia klasztoru na prewentorium. W ramach projektowych prac wybudowano dwanaście kaplic wolnostojących oraz trzy krzyże. Postawienie nowych stacji wiązało się z wykonaniem fundamentów oraz montażem prefabrykowanych elementów kamiennych poszczególnych kaplic, podstaw pod krzyże i kamiennych krzyży z figurami sakralnymi. Nie było konieczności budowy od nowa XIV stacji, ponieważ ta stacja jako jedyna nie została zniszczona w okresie PRL.

Wytyczony został szlak pielgrzyma, obejmujący 35 zabytków sakralnych z terenu Powiatu Prudnickiego i Kraju Morawsko-Śląskiego. Podczas wędrówki turysta może odwiedzić obiekty architektury sakralnej atrakcyjne pod względem religijnym, kulturowym oraz historycznym. Obiekty ze szlaku pielgrzyma zostały zaznaczone na wydanej w ramach projektu polsko-czeskiej wersji językowej mapie, a także opisane w ilustrowanym folderze. W ramach projektu wykonano widokówki z odtworzoną Drogą Krzyżową w Prudniku, a przy klasztorze umieszczono tablicę informacyjno-promocyjną, ukazującą szlak pielgrzyma.

Nowa droga krzyżowa została oficjalnie zainaugurowana 4 sierpnia 2019 r. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem o. Arnolda Chrapkowskiego – Generała Zakonu Paulinów z Jasnej Góry. Następnie odbyło się erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej przez o. Alana Brzyskiego – Prowincjała Franciszkanów z Wrocławia oraz pierwsze Nabożeństwo Drogi Krzyżowej przy odtworzonych w ramach projektu stacjach.

W sierpniu w Zatorze odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu podczas której zachęcono wiernych i turystów z Republiki Czeskiej do odwiedzenia obiektów sakralnych wchodzących w skład Szlaku Pielgrzyma, zaprezentowano projekt oraz rozdystrybuowano mapy, foldery i widokówki.

Celem projektu było lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego obiektów sakralnych i ich potencjału. Odtworzenie drogi krzyżowej, w dłuższej perspektywie ma wpłynąć na pobudzenie ruchu turystycznego na pograniczu i przyczyni się do wzrostu liczby odwiedzających region pogranicza polsko-czeskiego.

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook