Prudnik24

To już rok. Burmistrz podsumowuje

To już rok. Burmistrz podsumowuje
01 grudnia
13:27 2019

Podczas piątkowej konferencji prasowej burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak podsumował pierwszy rok na stanowisku szefa gminy.

Grzegorz Zawiślak podkreślał, że realizował budżet przygotowany jeszcze przez swojego poprzednika. Włodarz ocenił, że udało mu się przeprowadzić większość zaplanowanych w budżecie gminy inwestycji oraz zredukować deficyt finansowy. Burmistrz sporo mówił o pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

– Kładłem na to duży nacisk. Dzięki temu udało się odpowiednio przebudować ten budżet. Przede wszystkim pozyskaliśmy pieniądze na drogi osiedlowe. W niektórych przypadkach mieszkańcy czekali na to dziesięć lat. Dofinansowanie tych zadań było bardzo wysokie. Zrealizowaliśmy projekty na ponad 26 mln zł, a dofinansowania było na ponad 14 mln zł. W efekcie zaplanowany na ten rok deficyt został zmniejszony z 13,5 mln do 6,5 mln zł. – opisywał Grzegorz Zawiślak.

Liczbę zrealizowanych w ciągu roku zadań inwestycyjnych burmistrz określił na 50. W ciągu roku szef gminy wydał też 289 zarządzeń.

W kwestii najbardziej rzucających się w oczy – czy też najmocniej komentowanych decyzji – Grzegorz Zawiślak wymieniał m.in. likwidację opłaty targowej, czy przeorganizowanie zasad działania strefy płatnego parkowania, a także zmianę godzin funkcjonowania urzędu miejskiego, tak, by mieszkańcy mieli lepsze możliwości załatwienia swoich spraw. Według włodarza ważną decyzją była też zmiana zasad działania komisji mieszkaniowej, czy ogłoszone niedawno połączenie OSiR-u z Agencją Promocji. Sporo miejsca poświęcono na przybliżenie kwestii związanych z wyglądem miasta, czy jego atrakcjami. W tej części mowa była o udanym dokończeniu inwestycji rozpoczętej jeszcze w poprzedniej kadencji, a więc modernizacji parku, a także nowatorskiemu na skalę Europy projektowi oświetlenia ścieżki rowerowej na Koziej Górze w Prudniku – Lesie. Magistrat powołał też Patrol Ekologiczny mający na celu czuwać nad czystością powietrza, a w zakresie bioróżnorodności realizuje projekt powstania kwietnej łąki. Co zaś się tyczy kwestii ekonomicznych, Grzegorz Zawiślak przypomniał o oddaniu do użytku nowej drogi w prudnickiej strefie ekonomicznej, a także pozyskaniu środków na dokumentację techniczną kolejnej drogi, która ma zachęcić właśnie do inwestowania w strefie. Jeśli chodzi o tematy, które pojawiły się już po kampanii samorządowej, największym wyzwaniem było według Grzegorza Zawiślaka poradzenie sobie z faktem rezygnacji przez Arrivę ze świadczenia usług na prowadzenie komunikacji. Burmistrz podkreślał, że w tej materii dało się osiągnąć tyle, na ile pozwalają obecnie warunki współpracy z PKS Głubczyce.

Padły też zapowiedzi na przyszłość. W kolejnym roku burmistrz chce zrealizować temat modernizacji dworca PKS, rozpocząć starania o remont obiektu starej pływalni przy ul. Parkowej, czy też przeorganizować działanie ZEC-u. Gmina ma się także zająć kwestią budowy parkingu na ulicy Ogrodowej, tak, by zwiększyło się bezpieczeństwo dzieci i rodziców dojeżdżających do znajdującego się tam przedszkola.

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 192

Reklama

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook