Prudnik24

Kędzierzyński biznes i samorząd będą działać na rzecz nowego ciągu komunikacyjnego

Kędzierzyński biznes i samorząd będą działać na rzecz nowego ciągu komunikacyjnego
22 grudnia
19:26 2019

Z inicjatywy Grupy Azoty ZAK S.A., 20 grudnia 2019 r. podpisano list intencyjny w sprawie budowy ciągu komunikacyjnego, łączącego obwodnicę północną Kędzierzyna-Koźla z obszarami przemysłowo-usługowymi zlokalizowanymi na osiedlach: Azoty, Blachownia, Sławięcice i Przyjaźni. Wspólne działania w zakresie realizacji projektu zadeklarowały władze kędzierzyńskich zakładów oraz: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i firmy JPM HOLDING.

Planowane przedsięwzięcie to ciąg drogowy, który będzie łączyć obwodnicę północną z ul. Ludwika Waryńskiego poprzez łącznik z ul. Energetyków oraz ulice: Szkolną, Spacerową, Naftową i Dąbrowa Leśna. Korzyści z realizacji projektu odczują mieszkańcy gminy i powiatu, lokalne podmioty gospodarcze, a także inwestorzy lokujący swoje działalności na terenach Pola Południowego.

Jako firma odpowiedzialna społecznie mamy obowiązek wspierania mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, co czynimy poprzez zapewnianie miejsc pracy i podstaw rozwoju gospodarczego regionu. Naszą misją jest również stały monitoring produkcji i minimalizowanie oddziaływania zakładów na środowisko. Uzupełnienie obecnego systemu komunikacyjnego o nowy odcinek pozwoli wyprowadzić ruch przemysłowy poza miejskie osiedla, dzięki czemu znacząco zmniejszy się uciążliwość związana z transportem surowców przemysłowych na terenach mieszkalnych oraz wzrośnie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi Sławomir Lipkowski, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Budowa nowego ciągu, łączącego ważne punkty na mapie Kędzierzyna-Koźla, przełoży się również na zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej. – Funkcjonowanie dużych przedsiębiorstw, takich jak Grupa Azoty ZAK S.A., wymaga optymalnego systemu logistycznego i odpowiedniej infrastruktury. Liczymy, że nasze działania przyczynią się do poprawy przepustowości dróg na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, a co za tym idzie – efektywności logistycznej lokalnych przedsiębiorców – podkreśla Artur Kamiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za logistykę w Grupie Azoty ZAK S.A.

Sygnatariusze listu intencyjnego zobowiązali się do wsparcia procesu opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę. Będą odpowiedzialni również za pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook