Prudnik24

Aleja Lipowa wypięknieje

Aleja Lipowa wypięknieje
21 stycznia
16:08 2020

Dzięki dofinansowaniu z RPO województwa Opolskiego nalata 2014-2020 zmodernizowana zostanie głubczycka Aleja Lipowa. Powiat informuje, że prace mają zostać przeprowadzone na przestrzeni lat 2020-2021.

Inwestycja rozpocznie się od kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej trzyrzędowej Alei Lipowej. Ma ona ułatwić decyzje w zakresie kierunków pielęgnacji Pomnika przyrody, a także określić, jakie działania ochronne należy podjąć dla zabezpieczenia dobrostanu występujących tam gatunków fauny i flory.

Koszt przedsięwzięcia to 450 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 377 tys. zł. Zadanie jest częścią projektu partnerskiego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego”, którego łączna wartość blisko szacowana jest na około 4,8 mln zł.

(m)

Za: Rzecz Powiatowa

Gazeta Prudnik24 – numer 209

Reklamy

 

Reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook