Prudnik24

Premier wprowadza zmiany postulowane przez burmistrza Prudnika

Premier wprowadza zmiany postulowane przez burmistrza Prudnika
03 kwietnia
14:19 2020

Zmiany w ustawie o finansach publicznych, jakie postulował burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak w związku z koronawirusem zostały wprowadzone do specjalnej ustawy z 31 marca. – To jota w jotę to, o co apelowaliśmy jako gmina – mówi nam wiceburmistrz Prudnika Jarosław Szóstka.

Przypomnijmy, że 26 marca burmistrz wystosował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list otwarty, w którym postulował konkretne zmiany ustawy o finansach publicznych, które pozwolą w czasach pandemii koronawirusa Covid-19 na sprawniejsze wydatkowanie środków z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

W specjalnej ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) znalazł się artykuł 31zk, który brzmi:

„W roku 2020 wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane środkami własnymi.”

– Artykuł 31zk dotyczy dokładnie postulowanych przeze mnie zmian w ustawie o finansach publicznych, czyli możliwości wydatkowania nadwyżki budżetowej na cele bieżące. – komentuje burmistrz Grzegorz Zawiślak. – Chciałem z tego miejsca podziękować Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu oraz wszystkim zaangażowanym z zmianę przepisów za to, że postanowili przychylić się do mojej prośby, zmienili przepisy i ułatwili samorządom funkcjonowanie w tych trudnych czasach.

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 271

Reklamy

 

ReklamyFacebook