Prudnik24

Rekordowe wyniki Grupy Azoty ZAK S.A.

Rekordowe wyniki Grupy Azoty ZAK S.A.
24 kwietnia
14:14 2020

Rozmowa z Arturem Kamińskim, wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za finanse Spółki

Grupa Azoty opublikowała wyniki finansowe za rok 2019. Czy dla kędzierzyńskich zakładów był to dobry rok?

Biorąc pod uwagę zysk spółki, to najlepszy rezultat od niemal dziesięciu lat, od samego początku funkcjonowania Grupy Azoty. Porównując dane z poprzednim rokiem, mamy do czynienia z ośmiokrotnym wzrostem.

Niech zatem przemówią liczby.

Zysk netto wyniósł 126 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 roku było to 16 mln zł. Istotną poprawę odnotowaliśmy także w wyniku EBIDTA, który w 2019 roku osiągnął wartość 290 mln wobec niespełna 134 mln w roku poprzednim. Wypracowane przychody to 1,83 mld zł i dotyczą w ponad 50% Segmentu Nawozy, a 40% Segmentu Oxoplast.

Potwierdza się, jak ważna jest dywersyfikacja produkcji.

Rzeczywiście wypracowany wynik to w większym stopniu zasługa segmentu nawozowego, jednak dla każdego z nich przychodzą bardziej i mniej sprzyjające okoliczności. W Segmencie Oxoplast dało się odczuć globalne spowolnienie gospodarcze. Nie bez wpływu pozostała wojna handlowa na linii USA – Chiny oraz niepewność co do wpływu Brexitu na rynek europejski. Dodatkowo, zapotrzebowanie w przetwórstwie alkoholi OXO było mniejsze niż przewidywano, co potęgowało zjawisko nadpodaży produktów na rynku, a co za tym idzie również walkę cenową dostawców, widoczną praktycznie we wszystkich branżach i zastosowaniach. Na europejskim rynku plastyfikatorów, w tym szczególnie wytwarzanego przez nas Oxoviflex®, obserwowano wzmożoną konkurencję produktów z importu, głównie z Rosji, Stanów Zjednoczonych czy Korei.

Z innymi uwarunkowaniami mieliśmy do czynienia na rynku nawozów?

Tu nastąpiła znacząca poprawa wyników, wynikająca nie tylko ze sprzyjającej sytuacji na rynku naszego głównego surowca, czyli gazu ziemnego Jednocześnie bowiem realizowaliśmy skuteczną politykę handlową, utrzymując sprzedaż na wyższym poziomie cenowym. Umożliwiła to również korzystniejsza niż w ubiegłym roku sytuacja rynkowa, która utrzymywała się aż do października. W znaczącym stopniu wzrosła konkurencyjność i rentowność naszych produktów. Jeśli chodzi o Jednostkę Nawozy, dużą popularnością cieszą się nawozy płynne RSM® i produkty Grupy RedNOx®, co przełożyło się na zwiększenie poziomu sprzedaży. W 2019 roku wprowadzono również do sprzedaży nowy produkt – ZAKsan®33.

Ważnym elementem podsumowania każdego roku są inwestycje. Jak na tym polu wypada Grupa Azoty ZAK S.A.?

Rozpoczęliśmy realizację inwestycji, która jest kluczowa dla spółki i mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Projekt nosi nazwę Nowa Koncepcja, bo prezentuje nowatorskie spojrzenie na zakładową energetykę. Dzięki realizacji szeregu zadań inwestycyjnych w obrębie Jednostki Produkcyjnej Nawozy i Jednostki Biznesowej Energetyka będziemy w stanie wykorzystać energię cieplną pochodzącą z procesów produkcyjnych do wytwarzania mediów energetycznych i energii elektrycznej. Jednocześnie rezygnujemy z planowanej wcześniej budowy kotła węglowego. Nowa Koncepcja ma wiele atutów, to rozwiązanie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Jego pierwsze efekty odczujemy w 2021 roku.

Kontynuujemy również bardzo ważną inwestycję związaną z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego, które będzie wspierało rozwój Jednostki Biznesowej Oxoplast. W zeszłym roku wprowadziliśmy do oferty dwa nowe plastyfikatory specjalistyczne – Adoflex® i Oxovilen®. Liczymy, że działalność CBR przyniesie w przyszłości jeszcze więcej innowacyjnych produktów.

Trwa kompleksowa modernizacja wag samochodowych, dzięki której poprawi się przepustowość bramy głównej, a także tempo i jakość obsługi klientów. Powyższe zadania są ogólnie znane i charakterystyczne – przykładowo remont wag może zobaczyć każdy, kto przebywa w okolicy bramy głównej. Trzeba jednak pamiętać, że równolegle realizowany jest szereg innych inwestycji, które być może mniej działają na wyobraźnię, jednak ich wartość i znaczenie dla Spółki jest duże. W tym roku rozpoczniemy kolejne projekty rozwojowe, o których będziemy informować na bieżąco.

W jaki sposób na plany rozwojowe i ogólną sytuację zakładów wpłynęła pandemia koronawirusa?

W pierwszej kolejności zadbaliśmy o bezpieczeństwo pracowników oraz zapewnienie możliwie niezakłóconego funkcjonowania firmy. Na bieżąco monitorujemy sytuację rynkową w zakresie sprzedaży produktów i dostaw kluczowych surowców, a także sytuację na rynkach finansowych. Pozwoliło to na zdiagnozowanie potencjalnych ryzyk związanych z pandemią, które mogą wpływać na wyniki Spółki. Obecnie nie dostrzegamy istotnego obniżenia sprzedaży wyrobów gotowych i zakłóceń w dostawach surowców. Nie dotyczy nas zjawisko zwiększonej absencji chorobowej, które mogłoby zaburzyć ciągłość działalności. Ze względu na dobre wyniki finansowe Spółki za 2019 rok, a także posiadane środki pieniężne oraz wolne limity kredytowe, sytuacja finansowa jest bardzo stabilna.

Gazeta Prudnik24 – numer 287

Reklamy

Reklamy

Facebook