Prudnik24

Jest szansa na remont dworca PKP

Jest szansa na remont dworca PKP
29 kwietnia
18:11 2020

Modernizacja prudnickiego dworca PKP została ujęta na liście zadań inwestycyjnych PKP S.A. rekomendowanych do wykonania w latach 2021-2027.

Decyzja spółki podyktowana jest planowaną modernizacją linii kolejowej nr 137 Katowice-Legnica. W tej sprawie pismo do burmistrza Prudnika Grzegorza Zawiślaka sporządził Andrzej Makowski, Z-ca Dyrektora Biura Inwestycji PKP S.A. Pracownik PKP poinformował burmistrza, że w przypadku kontynuacji Programu Inwestycji Dworcowych w latach 2021-2027 i ostatecznej akceptacji listy zadań inwestycyjnych przez Zarząd PKP S.A., przedsięwzięcie inwestycyjne będzie poprzedzone konsultacjami społecznymi.

„Do udziału w konsultacjach zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w życie miasta, co stworzy szansę na wymianę pomysłów i dyskusji o najbardziej potrzebnych funkcjonalnościach dworca.” – czytamy w dokumencie.

– Po wielu interwencjach burmistrza Grzegorza Zawiślaka, licznych spotkaniach, pismach i telefonach, udało się otrzymać stanowisko PKP S.A. w sprawie modernizacji prudnickiego dworca. Oczywiście to kolej będzie podejmować decyzje o tym, czy zostanie przeprowadzona. Miejmy nadzieję, że tak się właśnie stanie. Cieszymy się, że głos władz gminy i jej mieszkańców w kwestii wyglądu, czy funkcjonalności dworca zostanie wzięty pod uwagę. – komentuje wiceburmistrz Prudnika Jarosław Szóstka.

Przypomnijmy, że gmina w poprzedniej kadencji samorządowej chciała odkupić od PKP obiekt dworca, mowa była m.in. o utworzeniu tam centrum przesiadkowego obejmującego zarówno ruch kolejowy, jak i samochodowy. Aktualnie takie rozwiązanie nie jest brane pod uwagę, zwłaszcza wobec faktu, ze magistrat otrzymał z RPO dofinansowanie na gruntowny remont obecnego dworca PKS na ul. Kościuszki. Powstanie tam m.in. nowy budynek dla podróżnych – gabarytowo porównywalny z obecnym, ale całkowicie nowoczesny.

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 271

Reklamy

 

ReklamyFacebook