Prudnik24

DPS-y dofinansowane. Testy na koronawirusa w drodze

DPS-y dofinansowane. Testy na koronawirusa w drodze
05 maja
16:05 2020

Wojewoda opolski Adrian Czubak poinformował o przekazaniu DPS-om działającym na terenie województwa kwoty ponad 2,5 mln. zł. Ze środków tych skorzystają też placówki z powiatu prudnickiego.

Jak wynika z informacji wojewody, dla powiatowych dps-ów na ziemi prudnickiej przeznaczono ponad 170 tysięcy zł. Najwięcej otrzyma placówka w Racławicach Śląskich – 134 109 tys. zł. DPS z Grabimy będzie miała do dyspozycji 14 135 tys. zł., a ten prudnicki – 22 287 tys. zł.

– Aktualnie budżet dps bardzo nadwyręża zakup środków ochrony osobistej oraz wszelkich środków do dezynfekcji w związku z zagrożeniem Covid-19 – mówi Gazecie Prudnik24 Monika Kucik, pełniąca funkcję dyrektora placówki, a także jej główna księgowa. – Wydatkujemy to ze środków, które w planie były przeznaczone na zakup innych rzeczy. Wiec dzięki tym dodatkowym teraz będziemy mogli zachować płynność finansową. Dodatkowo już od trzech lat staramy się wykonywać remonty pomieszczeń oraz pokoi, więc potrzebujemy środki na zakup mebli i wyposażenia. – dodaje nasza rozmówczyni.

„Dzięki decyzji Wojewody Opolskiego, już od maja br. – z wyrównaniem od stycznia – zwiększona zostanie średnia miesięczna kwota dotacji na jednego mieszkańca DPS do kwoty 2650 zł.” – informuje komunikat rzeczniczki wojewody Martyny Kolemby-Gaschki.

Pracownicy DPS z dostępem do bezpłatnych badań na koronawirus

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wojewoda podjął działania zmierzające do zapewnienia pracownikom domów pomocy społecznej dostępu do bezpłatnych badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, co – w jego opinii – powinno bezpośrednio przełożyć się na podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców oraz personelu DPS-ów.

W pierwszej kolejności udało się zabezpieczyć testy dla pracowników, którzy zgodzili się na świadczenie pracy w systemie rotacyjnych dyżurów trwających nieprzerwanie od kilku do kilkunastu dni (tzw. system pracy koszarowy), w celu zapewnienia większej ochrony mieszkańców DPS przed zakażeniem koronawirusem.

„W opinii wojewody, wprowadzona reorganizacja funkcjonowania DPS świadczy o odpowiedzialnym podejściu oraz szacunku zarówno podmiotów prowadzących DPS, dyrektorów tych jednostek oraz przede wszystkim pracowników do mieszkańców domu, a także trosce o zdrowie i życie podopiecznych.” – brzmi informacja biura wojewody.

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook