Prudnik24

Za miesiąc ruszy kanalizacja Szybowic

Za miesiąc ruszy kanalizacja Szybowic
07 lipca
13:26 2020

Jak dowiedziała się Gazeta Prudnik24, niebawem rusza kanalizacja Szybowic. Pierwszy etap inwestycji został dofinansowany kwotą 1 966 164 zł. ze środków PROW 2014-2020.

Umowa w tej sprawie podpisana została wczoraj. Operacja zaliczana jest do typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Nazwa zadania brzmi: „Ochrona zasobów powierzchniowych i podziemnych wody oraz stworzenie podstaw niezawodności działania systemów stanowiących zbiorowe zaopatrzenie w wodę, ochronę środowiska i ochronę przeciwpożarową poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szybowice oraz wyposażenie SUW Szybowice i przepompowni ścieków w systemy podtrzymania zasilania energetycznego – etap I”.

Całość kosztów I etapu to około 3 mln. zł. Prace prowadzone w systemie grawitacyjnym rozpoczną się za około miesiąc we wschodniej części wsi. Mają potrwać do 2021 roku.

Na skanalizowanie tak dużej wioski potrzebne są oczywiście znacznie większe środki. Jak przekazał nam dziś prezes ZWiK Paweł Kawecki całość inwestycji to koszt rzędu 13 mln. zł. Kolejne etapy mają być realizowane z użyciem rozwiązań ciśnieniowych, co pozwoli na skanalizowanie miejscowości niezależnie od ilości jej mieszkańców. Co istotne w temacie wydatkowanych środków, ZWiK będzie mógł samodzielnie przeprowadzić zadanie. Pomocna będzie tu profesjonalna wiertnica – zastosowanie tego urządzenia pozwoli zaoszczędzić pieniądze związane z pracami drogowymi.

Paweł Kawecki wskazuje, że środki na kolejne etapy kanalizacji Szybowic ZWiK zamierza pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Spółka będzie mogła skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki z umożeniem jej wartośći w 20%. Ile czasu potrzeba na skanalizowanie całej miejscowości?

– Oceniamy, że inwestycja może potrwać trzy lata. To wersja realno-pesymistyczna – mówi naszej gazecie prezes ZWiK.

Warto dodać, że skanalizowanie Szybowic otwiera drogę do realizacji podobnych inwestycji w kolejnych sołectwach gminy Prudnik – przede wszystkim Rudziczki i Mieszkowic. Jeśli chodzi o Wierzbiec i Piorunkowice, to możliwe, że w tych miejscowościach (ze względu na ich odległość od głównej sieci) znajdzie zastosowanie system tzw. inteligentnych szamb. Na te decyzje przyjdzie jednak czas.

W temacie kluczowego pytania o ewentualny wzrost cen wody, Paweł Kawecki zaznacza, że podwyżek należy się spodziewać, choć ZWiK zrobi wszystko, by były one jak najniższe. – Czynnikiem, od którego nie uciekniemy to rozliczanie amortyzacji na poziomie około 4,5%. To będą największe koszty. – ocenia w rozmowie z naszą gazetą szef gminnej spółki. Do tematu na pewno powrócimy.

Maciej Dobrzański

Umowa na dofinansowanie I etapu kanalizacji Szybowic została podpisana wczoraj. Fot. UM Prudnik

Gazeta Prudnik24 – numer 259

Reklamy

 

ReklamyFacebook