Prudnik24

Lodówka na śmietniku. ZUK wyjaśnia

Lodówka na śmietniku. ZUK wyjaśnia
28 lipca
19:05 2020

Zakład Usług Komunalnych zabrał głos po słynnym już filmiku, na którym widać dwóch mężczyzn taszczących z przyczepy samochodu lodówkę na śmietnisko przy ul. Morcinka. Sytuacja wywołała bowiem oburzenie wśród internautów. Okazuje się, że mężczyźni to…pracownicy ZUK-u, a wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Jak dowiedzieliśmy się od wiceburmistrza Prudnika Jarosława Szóstki, lodówka leżała w pobliżu dawnych zakładów Primus. ZUK odwiózł ją na składowisko przy ul. Morcinka na prośbę magistratu, by zabrać ją stamtąd przy najbliższej zbiórce gabarytów. Ustaliliśmy, że stało się tak 24 lipca.

W tej sprawie obszernie wypowiedział się ZUK. Poniżej oświadczenie gminnej spółki.

W nawiązaniu do sytuacji umieszczonej na filmie, ZUK Prudnik – jednoosobowa Spółka z o.o., informuje że jako jednostka, której powierzono odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości (zgodnie z art. 3 ust. 4 ww. Ustawy) mając na uwadze dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców, niezwłocznie po otrzymaniu od służb informacji o zaleganiu na drodze, wybrakowanego odpadu, przystąpiła do jego usunięcia, które stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla osób postronnych i pojazdów. Brygada pracowników znajdująca się w tym rejonie, pomimo wykonywania innych prac, niezwłocznie usunęła porzucony na drodze wybrakowany odpad i odwiozła go do najbliżej położonego punktu gromadzenia odpadów przy ulicy Morcinka. Powyższe postępowanie było zgodne z ww. Ustawą, jak i art. 35 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, gdzie ZUK Prudnik, jako odbierający odpady, działający w granicach prawa, nie ma obowiązku bez wyraźnego zlecenia zarządcy nieruchomości do wywozu niekompletnego zużytego sprzętu. Zgodnie z terminem odbioru odpadów z w/w gniazda odpady te zostały wywiezione, a miejsce posprzątane.
Nie może być więc mowy o podrzucaniu, gdyż jako Spółka, tego rodzaju odpady odbieramy i wywozimy /nie jesteśmy ich wytwórcą/ .
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na faktyczny obowiązek i odpowiedzialność osób wytwarzających odpady komunalne. Zgodnie z ustawą o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284, 875.), art. 3; „utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy”, jednakże na terenach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, czy też Spółdzielnie, utrzymanie porządku należy do właścicieli, czyli do wyżej wymienionych (art. 5 Ustawy).

Jako Spółka jesteśmy jak najbardziej zainteresowani dbałością o porządek i estetykę naszego miasta. Tym samym wspieramy wszelkie działania mające na celu wskazywanie i poprawę negatywnych postaw niektórych nielicznych osób, które postępują wbrew przyjętym zasadom. Jednak działania te powinny być także zgodnie z obowiązującą literą prawa. Osobną kwestią pozostaje zagadnienie nagrywania i publicznego udostępniania wizerunku osób bez ich wiedzy.

Równocześnie ZUK Prudnik, informuje, iż kompletny Zużyty Sprzęt Elektroniczny i Elektryczny można oddać do PSZOK-u zlokalizowanego na ulicy Wiejskiej w Prudniku we wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00, jak również w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00 (w okresie od 01.IV do 30.XI) lub pierwszą sobotę miesiąca (w okresie od 01.XII do 31.III) oraz na ul. Przemysłowej 1 w Prudniku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy znaczny przyrost ilości odpadów.

(m)

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook