Prudnik24

Iluminacja oświetli arsenał

Iluminacja oświetli arsenał
29 lipca
13:52 2020

Siedziba Muzeum Ziemi Prudnickiej zostanie efektownie oświetlona. To efekt współpracy prudnickiej placówki ze swoim odpowiednikiem z czeskiego Bruntala. Obie jednostki od lat współpracują.

Wspólny projekt realizowany przez obie instytucje nosi tytuł: „Światło na zabytki. Odkrywane dziedzictwo polsko-czeskiego pogranicza”.

Według dyrektora Wojciecha Dominiaka obecnie budynek nieco gubi się w mieście. Oświetlony będzie od grudnia, co uatracyjni go turystycznie i uwypukli jego architektoniczne walory.

„Wspólne działania przewidują m.in. iluminację Arsenału, konserwację i renowację zabytków ze zbiorów Muzeum w Bruntalu, wystawę prac Hanny Bakuły w pałacu w Bruntalu, oraz wydanie polsko-czeskiej publikacji – katalogu prac Hanny Bakuły w zbiorach Muzeum Ziemi Prudnickiej.” – czytamy na profilu Muzeum Ziemi Prudnickiej w mediach społecznościowych. Dodajmy, że zbiory czeskiego muzuem mają być w Prudniku prezentowane w nowej przestrzeni wystawowej.

Projekt „Światło na zabytki. Odkrywane dziedzictwo polsko-czeskiego pogranicza / Světlo památkám. Odhalené dědictví polsko-českého pohraničí” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Nadmieńmy, że obiekt arsenału jest już ponownie otwarty.

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 284

Reklamy

Reklamy

Facebook