Prudnik24

Biała i Głuchołazy stawiają na mieszkania chronione

Biała i Głuchołazy stawiają na mieszkania chronione
09 sierpnia
16:26 2020

W lipcu w Białej oddano do użytku nowe mieszkania chronione. Z kolei w Głuchołazach lokal tego typu zostanie wyremontowany.

W Białej oddano do użytku dwa mieszkania wspomagane dla czterech lokatorów. Przeznaczone są one dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz seniorów. Lokale zostały wyremontowane i wyposażone w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni”.

Bialski magistrat realizuje przedsięwzięcie z 10 innymi opolskimi gminami.

– Te osoby, dzięki temu, że zamieszkają w naszych mieszkaniach chronionych, poczują się lepiej. Będą bardziej dzielni niż nie dzielni. – podkreśla szef gminy – burmistrz Edward Plicko. Sternik magistratu przekazał dziennikarzom, że koszt modernizacji lokali wyniósł 241,5 tysiąca zł., przy czym dofinansowanie wyniosło 161,5 tysiąca zł.

W województwie opolskim funkcjonuje blisko 180 miejsc w mieszkaniach chronionych i wspomaganych.

– W ostatnich trzech latach w ramach pieniędzy unijnych udało się nam utworzyć blisko 20 miejsc w mieszkaniach wspomaganych. Kolejnych 16 miejsc planujemy uruchomić w ciągu 12 miesięcy. – zapowiada Agnieszka Gawruk, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu.

Pierwsze dwa mieszkania chronione w Białej oddano do użytku w styczniu. Podkreślmy, że lokatorzy nie tylko otrzymali wyremontowane mieszkania, ale codziennie mają zapewnioną opiekę pracowników socjalnych.

Z kolei starostwo powiatowe w Nysie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej realizuje program pn. „Bliżej rodziny i dziecka”. W ramach projektu na terenie powiatu nyskiego uruchomione zostaną mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczych i rodzin zastępczych.

Obecnie Powiat Nyski posiada dwa takie mieszkania, jedno w Otmuchowie, drugie w Głuchołazach. Obecnie w obiektach prowadzone są prace remontowe. W ramach prac związanych z adaptacją mieszkań gruntownie wyremontowane zostaną wszystkie pomieszczenia. Mieszkania będą również w pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania.

Pobyt w mieszkaniach chronionych ma charakter tymczasowy i treningowy. Poprzez udzielane wsparcie ze strony specjalistów i pracowników socjalnych, mieszkańcy, będą mogli uzyskać wykształcenie, zdobyć kwalifikacje zawodowe, poszukiwać i pozyskać samodzielne mieszkanie, równocześnie wykształcając realne postrzeganie rzeczywistości i poczucie odpowiedzialności za własne życie.

Wsparcie w postaci mieszkań chronionych pomoże wykształcić u mieszkańców umiejętności samodzielnego życia społecznego i zawodowego. Fot. Radio Opole

Maciej Dobrzański

Gazeta Prudnik24 – numer 259

Reklamy

 

ReklamyFacebook