Prudnik24

Nowa droga do schroniska. Będą też zalesienia

Nowa droga do schroniska. Będą też zalesienia
20 grudnia
15:38 2020

W ramach zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności w lesie komunalnym w Głuchołazach” trwają prace związane z poprawieniem stanu technicznego nawierzchni istniejących szlaków. Natomiast lada dzień ruszą prace związane z odnowieniem zalesienia i pielęgnacją młodników.

Rozbudowywana szeroka i utwardzona kruszywem droga prowadzi do schroniska na Górze Parkowej. Podbudowę z kruszywa naturalnego wykonano na odcinku około 800 m, w obrębie istniejących szlaków komunikacyjnych. Zastosowanie nawierzchni naturalnej i przepuszczalnej jest rozwiązaniem, które pozwala na przepuszczanie do głębszych warstw gruntu wód opadowych i roztopowych.

Docelowo powstanie także drewniana wiata odpoczynkowa, wyposażona w stół i ławki.

Projekt zakłada także odnowienia zalesienia poprzez nasadzenie 50 000 szt. sadzonek buka wraz z zabiegami agrotechnicznymi na obszarze 7,32 ha oraz pielęgnację młodników na powierzchni 19,3 ha. Prace te mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu.

Zadanie jest częścią projektu „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Władze gminy proszą turystów, by w związku z prowadzanymi pracami zachowali szczególną ostrożność. Głuchołaski magistrat przypomina miłośnikom kolarstwa górskiego, że „Złote Ścieżki” w sezonie zimowym zgodnie z regulaminem są nieczynne (od 1 listopada do 31 marca). Fot. glucholazy.pl

Za: glucholazy.pl

Gazeta Prudnik24 – numer 259

Reklamy

 

ReklamyFacebook