Prudnik24

Zaciągną kredyt

Zaciągną kredyt
11 stycznia
11:29 2021

Funkcjonowanie gminy Głuchołazy w 2021 roku zabezpieczy kredyt w wysokości 3 mln. zł. Tak zadecydowali rajcy.

Na 2021 rok zaplanowano długoterminowy kredyt w wysokości prawie 3 milionów złotych. Jak wyjaśniano na sesji Rady Miejskiej w grudniu, pozyskane pieniądze mają być wykorzystane na wydatki inwestycyjne. Spłata odsetek będzie rozłożona na lata 2021-2032, zaś raty płacone będą od 2023 do 2032 roku. Pozytywne głosowanie w tej sprawie miało miejsce podczas sesji budżetowej pod koniec grudnia.

Największe z zadań to budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska. Koszt to blisko trzy miliony złotych.

– Realizowana będzie też termomodernizacja byłej szkoły, w której obecnie jest Dom Dziennego Pobytu. Przystępujemy do modernizacji świetlicy we wsi Burgrabice. Wartość zadania to ok. milion złotych. Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. Mamy szereg inwestycji bez dofinansowania, które muszą być zrobione np. rozbudowa cmentarza, most w Nowym Świętowie. Natomiast zadłużenie gminy nie wzrośnie, a spadnie, bo jednocześnie w przyszłym roku spłacamy kredyty zaciągnięte w poprzednich latach. – wyjaśniał dla Radia Opole wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor.

W budżecie gminy Głuchołazy na 2021 rok zaplanowano dochody wynoszące ponad 111 mln złotych. Wydatki mają być o niemal milion złotych mniejsze. Najwięcej środków – blisko 30 procent budżetu – gmina przeznaczy na zadania oświatowe.

(m)

Gazeta Prudnik24 – numer 283

Reklamy

ReklamyFacebook