Prudnik24

Moszczanka: Orlen pomógł w remoncie

Moszczanka: Orlen pomógł w remoncie
28 stycznia
17:09 2021

Paliwowy gigant dofinansował modernizację zaplecza sanitarnego przy boisku w Moszczance. O środki na ten cel zabiegało tamtejsze sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich „Sudety” i Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka.

Prace przeprowadzono ze środków ze specjalnego grantu Fundacji Orlen opiewającego na 15 tysięcy zł. w ramach programu „Moje miejsce na ziemi”. Nazwa projektu to: „Modernizacja zaplecza sanitarnego na Stadionie Sportowym w Moszczance”.

– Dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji ORLEN, wkładu własnego KGW „Sudety” oraz pracy mieszkańców mogliśmy zrealizować projekt. W imieniu KGW „Sudety” dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc i wsparcie – mówi naszej gazecie Joanna Czochara, mieszkanka Moszczanki i radna Sejmiku Województwa Opolskiego.

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że wkład własny Koła Gospodyń Wiejskich wyniósł 2,5 tysiąca zł., a 600 zł. dołożyło wspomniane Stowarzyszenie Miłośników Wsi Moszczanka.

Obiekt sportowy w Moszczance to miejsce wielu wydarzeń kulturalnych istotnych dla tutejszej społeczności. Organizowane są tu od lat m.in. Dni Flagi, którym towarzyszą koncerty.

Maciej Dobrzański

Materiał: Sołectwo Moszczanka

Gazeta Prudnik24 – numer 259

Reklamy

 

ReklamyFacebook