Prudnik24

Strefa kreatywności i integracji

Strefa kreatywności i integracji
06 kwietnia
14:20 2021

W Niemysłowicach trwa realizacja projektu dofinansowanego przez Fundację Orlen. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice – „Bukowy Las” we współpracy z Gminą Prudnik dąży do poprawy jakości miejsc zapewniających usługi opiekuńczo – wychowawcze i rekreacyjne.

Dzięki otrzymanemu wsparciu z Fundacji Orlen powołana została „Strefa kreatywności i integracji” jako miejsce w którym zarówno dzieci, młodzież i seniorzy będą  mogli atrakcyjnie spędzać czas. 

W ramach projektu została wyremontowana i doposażona świetlica opiekuńczo – wychowawcza. Zakupiono sprzęt komputerowy i zaplanowano organizację festynu międzypokoleniowego. W ramach programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”  otrzymaliśmy 20000 zł. Wsparcie to wpłynęło na poprawę komfortu w użytkowanych pomieszczeniach. Przeprowadzono generalny remont dwóch pomieszczeń. Cenne było dla nas zaangażowanie młodzieży, która pomogła przy aranżacji wnętrz. Pomysły zgłaszane przez najmłodszych stanowiły nieocenione źródło informacji. Choć każde z dzieci miało swoją wizję tego miejsca, to efekt końcowy jest połączeniem kilku grup wiekowych.

Zajęcie realizowane w świetlicy cieszą się sporym zainteresowaniem, gdyż na terenie sołectwa jest głównym miejscem oferującym zajęcia dla dzieci. Dzieci i młodzież uczęszczają od wielu lat do placówki. Mogą skorzystać z pomocy w odrabianiu lekcji lub aktywnie spędzić czas wolny nawiązując wartościowe relacje społeczne. Miejsce to będące w bliskości z przedszkolem prowadzonym przez stowarzyszenie było kojarzone jako przestrzeń dla dzieci i młodzieży. Seniorzy odwiedzając sporadycznie świetlicę wskazywali na potencjał najmłodszych. Podziwiali prace wykonywane przez dzieci z przedszkola czy świetlicy. Dlatego zrodził się pomysł by wzmocnić więzi międzypokoleniowe.

Nasi seniorzy zgłaszali chęć spotkań i podkreślali, że świadomość wzajemnych potrzeb i wymiana doświadczeń jest istotna w pędzącym świecie. Wzajemnie kontakty mogą pobudzać kreatywność i budować pozytywne relacje. Dziś młodzież potrafi posługiwać się nowymi technologiami, a osoby starsze chętnie chcą się nauczyć obsługi urządzeń mobilnych czy komputera. Dzieci proponowały zajęcia kulinarne lub fotograficzne oraz plastyczne. Potencjałem sołectwa jest posiadanie zdolnej młodzieży i utalentowanych seniorów. Dlatego przyznanie dofinansowania pobudziło naszą aktywność.

Efekty prac remontowych cieszyły szczególnie dzieci, które odwiedzały świetlicę w trakcie remontu i podpatrywały, co uległo zmianie. Podpowiadały („ja lubię kolor zielony”) i zadawały pytania („czy będą plakaty z autami?”, „czy wystarczy pieniędzy na zakup nowych mebli lub drukarki?”). Cieszy nas niezmiernie fakt, że byliśmy w stanie pozyskać fundusze by spełniać wspólne marzenia i pokazać dzieciom, że warto angażować się w pracę na rzecz swojego miejsca na Ziemi. Niestety, w obliczu pandemii koronawirusa musieliśmy zrezygnować z organizacji działań integracyjnych. Jednak dzięki elastyczności ze strony Fundacji Orlen uzyskano możliwość modyfikacji projektu i dostosowania go do obecnie panujących warunków. Mamy nadzieję, że pierwotny zamysł projektu będziemy w stanie niebawem zrealizować.

Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Niemysłowice – „Bukowy Las” towarzyszy od lat idea międzypokoleniowej integracji. Podsumowując dobiegający końca projekt serdecznie dziękujemy Fundacji Orlen i Gminie Prudnik za owocną współpracę. Cieszą nas komentarze i pytania zarówno od dzieci jak i rodziców, np.: „kiedy świetlica będzie czynna?”, „czy możemy się już spotkać””, „ale tu ładnie”, „super, że coś się dzieje”, „takie miejsca są potrzebne”, „pachnie nowością” czy „jak dobrze, że komuś chce się działać”. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć relacjonujących podejmowane przez nas działania, które dostępne są na stronie internetowej www.niemyslowice.info

Fot. (4) SOWN Bukowy Las

Gazeta Prudnik24 – numer 291

Reklamy

Reklamy

Facebook