Prudnik24

Komunikat prasowy Grupy Azoty ZAK S.A.

Komunikat prasowy Grupy Azoty ZAK S.A.
27 kwietnia
17:43 2021

Podczas posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. odwołała Prezesa Zarządu Pana Sławomira Lipkowskiego ze składu Zarządu Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Kamińskiemu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu do momentu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Obie powyższe decyzje Rady Nadzorczej wchodzą w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.

Gazeta Prudnik24 – numer 291

Reklamy

Reklamy

Facebook