Prudnik24

Grupa Azoty ZAK zwiększa przychody i zyski

Grupa Azoty ZAK zwiększa przychody i zyski
14 maja
18:50 2021

13 maja 2021 r. Grupa Azoty opublikowała skonsolidowany raport finansowy za I kwartał br. Kędzierzyńska spółka Grupy zamknęła powyższy okres zyskiem netto w wysokości 59 mln zł (wzrost o 20% w stosunku do analogicznego kwartału 2020 r.) oraz przychodami na poziomie 575 mln zł (wzrost o 11%). Wynik EBITDA Spółki wyniósł 100 mln zł (wzrost o 10%). Na osiągnięte przychody wpłynęła w niemal równym stopniu działalność segmentów: Nawozy i Oxoplast (odpowiednio: 47% i 45% udziału w przychodach).

Grupa Azoty ZAK może zaliczyć I kwartał 2021 r. do udanych. Spółka wypracowała optymalne wyniki mimo trudnej sytuacji na rynku surowcowym, gdzie odnotowano znaczny wzrost cen propylenu i gazu ziemnego, który odczuł zwłaszcza Segment Nawozy. Na korzyść przemawiała sytuacja na rynku alkoholi OXO i plastyfikatorów.

Segment Nawozy

I kwartał w Segmencie Nawozy upłynął pod znakiem drastycznego wzrostu cen gazu ziemnego na poziomie ponad 70%, co doprowadziło do obniżenia wyniku EBITDA i poziomu marży. Dzięki efektywnej polityce handlowej i dobrej sytuacji rynkowej po stronie cenowej przychody Segmentu ukształtowały się na poziomie 272 mln zł (wzrost o 7 mln zł w stosunku do roku poprzedniego).

Ostatnie miesiące przyniosły również nowość w portfolio Grupy Azoty ZAK. – Bazując na zainteresowaniu rynku zdecydowaliśmy o rozpoczęciu produkcji nawozu płynnego RSM S 28-5, ze zwiększoną zawartością siarki. Liczymy, że spotka się z zainteresowaniem naszych odbiorców i będzie odpowiedzią na ich potrzeby – mówi Artur Kamiński, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Segment Oxoplast

W Segmencie Oxoplast nastąpiła poprawa zarówno w zakresie odnotowanych przychodów, jak i wyniku EBITDA oraz osiągniętych marż. Kluczowym czynnikiem był utrzymujący się popyt na plastyfikatory oraz alkohole OXO. Alkohole oraz aldehydy wygenerowały blisko 70% przychodów Segmentu. W równym stopniu korzystna okazała się sytuacja na rynku walut (wysoki poziom kursów EUR i USD) i rynku spot (znaczący wzrost cen produktów). Przychody Segmentu ukształtowały się na poziomie 261 mln zł, co oznacza wzrost o 48 mln zł w stosunku do analogicznego kwartału 2020 r.

Inwestycje

Na realizację inwestycji w I kwartale 2021 r. Grupa Azoty ZAK przeznaczyła 13,4 mln zł. Do kluczowych projektów należą zadania wchodzące w skład Nowej Koncepcji Energetycznej, budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz wdrożenie technologii dozowania tlenu do instalacji kwasu azotowego TK IV i TK V, która zaowocowała 8-procentowym zwiększeniem produkcji kwasu azotowego. Fot: Artur Kamiński – prezes zarządu Grupy Azoty ZAK

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gazeta Prudnik24 – numer 290

Reklamy

Reklamy

Facebook