Prudnik24

Łąka Prudnicka: ul. Nowa wreszcie zacznie wyglądać jak…ulica

Łąka Prudnicka: ul. Nowa wreszcie zacznie wyglądać jak…ulica
29 maja
17:25 2021

W przyszłym roku całkowicie przebudowana zostanie ul. Nowa w Łące Prudnickiej. Gmina Prudnik ogłosiła, że otrzymała ponad 300 tysięcy zł. na remont tego odcinka.

Projekt pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 107374 ulicy Nowej w Łące Prudnickiej” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizację zaplanowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jak informuje burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak, koszt zadania to pół miliona zł.

– Naszej gminie zgodnie z przekazaną do akceptacji umową przysługuje jego dofinansowanie kwotą 318 150,00 zł, to jest w – maksymalnej dopuszczalnej programem – wysokości 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. – precyzuje samorządowiec. Realizacja zadania ma nastąpić do lipca 2022 roku. Grafika: Gmina Prudnik

(m)

Gazeta Prudnik24 – numer 259

Reklamy

 

ReklamyFacebook