Prudnik24

Inkubator już powstaje

Inkubator już powstaje
11 czerwca
13:38 2021

Ruszyły prace budowlane mające przystosować budynek gospodarczy CKZiU na siedzibę szkolnego inkubatora przedsiębiorczości. To kolejny innowacyjny projekt realizowany przez Powiat Prudnicki wspólnie z partnerami z Bruntala.

 Dzięki tym działaniom powstanie w Prudniku miejsce, w którym młodzież zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych z terenu powiatu prudnickiego będzie mogła realizować swoje pasje i rozwijać zainteresowania naukowe poprzez udział w zajęciach pozaszkolnych, prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin (informatycy, fryzjerzy, mechanicy, przedsiębiorcy, plastycy). Został już zakupiony nowoczesny sprzęt informatyczny, a także wyposażenie sali fryzjersko-kosmetycznej, elementy niezbędne do nauki metaloplastyki oraz projektowania (m.in. drukarki oraz skanery 3D).

Jestem rad, że nawiązana partnerska współpraca z dyrektorem Średniej Szkoły Przemysłowej w Bruntalu inż. Janem Mecą po raz kolejny przynosi tak doskonałe efekty – podkreśla starosta Radosław Roszkowski.

Cieszę się, że Powiat Prudnicki realizuje kolejną, bardzo innowacyjną inwestycję w sektorze oświaty. Oferta edukacyjna inkubatora wydaje się ciekawa, mam nadzieję, że zainteresuje szerokie grono uczniów nie tylko z CKZiU, ale również tych młodszych –  mówi wicestarosta Janusz Siano.

Teraz przeszedł czas na prace budowlane. Jak informuje przedstawiciel wykonawcy, zakładu REM-BUD s.c. ,,A&S”, Janusz Adamów docelowym efektem ma być odtworzenie charakteru budynku, w którym ma powstać inkubator. Dlatego zdecydowano się, aby pozostawić m.in. oryginalne łukowe sklepienia.

Obie partnerskie szkoły średnie deklarują opracowanie wspólnego, międzynarodowego programu dydaktycznego stosowanego podczas prowadzonych zajęć. We współpracy transgranicznej pomogą również liczne wyjazdy studyjne kadry pedagogicznej oraz dzieci i młodzieży, a także udział w branżowych targach zarówno na terenie Polski, jak i Czech, o czym wspomina dyrektor CKZiU dr Wiesław Kopterski. Po stronie polskiej w projekcie biorą udział: Powiat Prudnicki, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku oraz Gmina Prudnik. Partnerami projektu po stronie czeskiej są: Średnia Przemysłowa Szkoła z Bruntala , gdzie również powstaje inkubator przedsiębiorczości szkolnej, oraz Miasto Bruntal.

Projekt „Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Szkolnej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy granice”.

Wicestarosta Janusz Siano oraz kierownik budowy
Postęp prac budowlanych
Postęp prac budowlanych
Tabliczka pamiątkowa z rozpoczęcia budowy

Gazeta Prudnik24 – numer 288

Reklamy

Reklamy

Facebook