Prudnik24

W Prudniku startuje nowy klub seniora i już ogłasza nabór

W Prudniku startuje nowy klub seniora i już ogłasza nabór
17 czerwca
16:39 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku w związku z przystąpieniem do projektu „Ławeczka i asystencja” ogłasza nabór uczestników do Klubu Seniora mieszczącego się przy Placu Wolności 6 w Prudniku.

Uczestnikami klubu mogą być mieszkańcy Gminy Prudnik w wieku powyżej 60 lat, nieaktywne zawodowo, które posiadają stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny (15 miejsc).

Celem działania klubu jest świadczenie usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej, aktywizacji społecznej, integracji, organizacji wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów.

Uczestnictwo w klubie przez czas realizacji projektu jest nieodpłatny.

Projekt będzie realizowany od 01 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r.

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym tut. ośrodka Panią Martą Suszek tel. 77 406 70 38 wew. 215 lub osobisty kontakt z OPS.

Wnioski zgłoszeniowe są też dostępne na stronie http://www.ops-prudnik.pl. Fot. UM Bielawa

Za: ops-prudnik.pl

Gazeta Prudnik24 – numer 290

Reklamy

Reklamy

Facebook